Ανακοίνωση για τους ενταγμένους επενδυτές στο Μέτρο Δάσωσης Γεωργικών Γαιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 221
(ΚΑΝ. 2080/92, 1257/99 )
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 7 της υπ΄ αριθμ. 800/2015 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας ενημερώνουμε για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2017 των δικαιούχων του Υπομέτρου 8.1 “ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ” -ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 221 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ” (ΠΑΑ 2007-2013).

Η υποβολή των ανωτέρω Δηλώσεων θα γίνει στο Δασαρχείο Καρδίτσας (Τέρμα Χαρ. Φλωράκη), από 10.1.2018 έως 28.2.2018, μαζί με:

  • Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού σε περίπτωση που είναι διαφορετικός σε σχέση με αυτόν της ΑΕΕ.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από την υποβληθείσα στην αίτηση πληρωμής .

Για την παραπάνω διαδικασία ισχύει η υπ΄ αριθμ. 6583/23.1.2017 (ΑΔΑ: 736Μ46ΨΧΞΧ-Π6Σ) Εγκύκλιος διαδικασιών υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής.

Δασαρχείο Καρδίτσας


 ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: