Δασικοί καρποί

Πρόγραμμα INCREdible: Δίκτυα καινοτομίας για τα προϊόντα του δάσους

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών συμμετέχει στα δίκτυα για τα μανιτάρια και τις τρούφες, καθώς και για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Διάθεση αντί τιμήματος δασικών σπόρων, μοσχευμάτων και κώνων

Δικαιούχοι είναι τα ιδιωτικά δασικά φυτώρια, ερευνητικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και στην περίπτωση δευτερευόντων προϊόντων εκκόκισης σε επιχειρήσεις κατασκευής στολιδιών και παιχνιδιών και ιδιώτες.

Το πρόγραμμα Startree αποκαλύπτει την αναξιοποίητη αξία των δασών της ΕΕ

Τα δασικά προϊόντα εκτός του ξύλου μπορούν να βοηθήσουν τη στήριξη των οικονομιών των απομακρυσμένων ορεινών περιοχών της Ευρώπης, να διατηρήσουν τις τοπικές παραδόσεις και τη διατήρηση των μοναδικών τοπίων για τις επόμενες γενιές.

Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων του διαχειριστικού έτους 2015

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. 120791/1233/ 1-4-2015 απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΑΠΕΝ με την οποία κυρώνεται και ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια, για το δασικό διαχειριστικό έτος 2015