Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για δασικούς υπαλλήλους και φοιτητές του Τμ. Δασολογίας και Φ.Π.

Στα πλαίσια του έργου LIFEGENMNON, το Εργαστήριο Δασικής Γενετικής της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π του Α.Π.Θ σε συνεργασία με την Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ-Θ, οργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας και τους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Υπενθύμιση: Πρόγραμμα κατάρτισης για γεωτεχνικούς (άνεργους και ελεύθερους επαγγελματίες) στη Θεσ/νίκη.

Λήγει την Παρασκευή 25-1-2013 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το Πρόγραμμα κατάρτισης για γεωτεχνικούς (άνεργους και ελεύθερους επαγγελματίες) που θα διεξαχθεί στη Θεσ/νίκη. Οι συµµετέχοντες και στα δύο προγράµµατα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδοµα ύψους 4,00€  µικτό ανά ώρα παρακολούθησης µε µοναδική προϋπόθεση… Read More ›

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γεωτεχνικούς του δημοσίου στη Καβάλα

Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.) αποτελεί πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων (Ν.3801/2009) και συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο “Κοινό πλαίσιο για την παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών στους γεωτεχνικούς για την (τηλε)κατάρτιση στους φυσικούς κινδύνους – πολιτική… Read More ›

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γεωτεχνικούς του δημοσίου στη Κομοτηνή

Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.) αποτελεί πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων (Ν.3801/2009) και συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο “Κοινό πλαίσιο για την παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών στους γεωτεχνικούς για την (τηλε)κατάρτιση στους φυσικούς κινδύνους – πολιτική… Read More ›

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης για γεωτεχνικούς (άνεργους και ελεύθερους επαγγελματίες) στη Θεσ/νίκη.

Η ένωση των ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. & ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ ανακοινώνει την έναρξη 4 προγραμμάτων, διάρκειας 250 ωρών,  κατάρτισης Γεωτεχνικών (ανέργων και ελεύθερων επαγγελματιών) στη Θεσ/νίκη. Τίτλος προγραμμάτων: Φυσικοί Κίνδυνοι – Πολιτική Προστασία. Τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούνται απο 150 ώρες Θεωρητικής… Read More ›

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γεωτεχνικούς του δημοσίου

Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.) αποτελεί πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων (Ν.3801/2009) και συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο “Κοινό πλαίσιο για την παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών στους γεωτεχνικούς για την (τηλε)κατάρτιση στους φυσικούς κινδύνους – πολιτική… Read More ›