Επιλογή προϊσταμένων

ΕΕΔΔΥ: «Προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ – Η έπαρση των κλαδικών συντεχνιών»

Καυστική επιστολή-απάντηση της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δ.Υ. για το θέμα του προβαδίσματος κατηγοριών κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης των Υπηρεσιών του Δημοσίου.

ΠΕΔΔΥ: Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών, στην επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης της δημόσιας διοίκησης

Με επιστολή που απεύθυνε στα συναρμόδια Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, η Π.Ε.Δ.Δ.Υ. ζητά την υποχρεωτική τήρηση του προβαδίσματος κατηγοριών

Εγκύκλιος για διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο

Εγκύκλιο για τις πρόσφατες τροποποιήσεις των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα που αφορούν στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τις διατάξεις της οποίας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης κατά της διαδικασία επιλογής προϊσταμένων