Θέσεις εργασίας

2 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος

Θέση δασολόγου σε δήμο

Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, με ειδικότητα ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

Πρόσληψη δασολόγου σε δήμο

Με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Σύνταξη δασικών μελετών σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και Άλση για μελέτες διαχείρισης των αντίστοιχων χώρων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε 5 πτυχιούχους (ΠΕ)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργου σε πέντε (5) πτυχιούχους (ΠΕ) στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης

O Επιστημονικός Συντονιστής θα υποστηρίζει τον Διευθυντή, σύμφωνα με την στρατηγική της ΕΟΕ, στην κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσεων διατήρησης και του σχετικού προϋπολογισμού.

Πρόσκληση προς τους φορείς του Δημοσίου για υποβολή προτάσεων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Πρόσκληση προς Υπουργεία και φορείς του Δημοσίου για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, τα οποία αφορούν στην χρηματοδότηση πεντάμηνης απασχόλησης για 30.000 ανέργους

Πάνω από 72 εκάτ. ευρώ θα κοστίσει φέτος η προστασία των δασών

Ποσό 3.500.000 ευρώ για την πρόσληψη 251 ατόμων εποχικού προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας, διαφόρων ειδικοτήτων, που θα κατανεμηθούν στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, διατίθεται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ειδικής γραμματείας.