Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη τεσσάρων επιστημόνων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη τεσσάρων επιστημόνων του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος ή της ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του έργου “Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)”.

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων επιστημόνων, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)”», με τα παρακάτω προσόντα:

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής, ή ισότιμου της αλλοδαπής, που απαιτείται για τον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος ή της ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
  2. Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε δειγματοληψίες σε φυσικά οικοσυστήματα ή υδάτινα συστήματα, όπως αποδεικνύεται από εργασιακή εμπειρία και τεκμηριώνεται κατάλληλα, όπως με σύμβαση και βεβαίωση εργοδότη, για μισθωτούς, υπεύθυνη δήλωση και σχετικές συμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες.
  3. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
  4. Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
  5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων είναι: η διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων σε φυσικά οικοσυστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι συνακόλουθες αναλύσεις και επεξεργασίες δεδομένων.

Η έδρα εργασίας θα είναι στην Κηφισιά, Αθήνα (2 επιστήμονες), και στη Θεσσαλονίκη (2 επιστήμονες).

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014- 2020 (31/12/2023). Κατά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, δηλ. την 31.12.2023, υφίσταται δυνατότητα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΜΓΦΙ, η οποία θα κοινοποιηθεί στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, άλλως η σύμβαση αυτή λήγει αυτοδικαίως χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση ή αποζημίωση.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες (πρόσθετα προσόντα, στοιχεία ηλεκτρονικού φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καταληκτική ημερομηνία, κ.α.) στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΕΚΒΥ

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: