Προκήρυξη ΣΟΧ για μηχανικούς, γεωτεχνικούς και περιβαλλοντολόγους (11 θέσεις)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ακόμα ετών, για την κάλυψη αναγκών του «Γραφείου Ελληνικού», υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εδρεύει στο νομό Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, η βαθμολόγηση των κριτηρίων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληροφορίες για την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δίνονται αναλυτικά στη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2022

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: