Κερκίνη

O χάρτης υδροπεριόδου της Λίμνης Κερκίνης σε διαδικτυακή εφαρμογή

Η πληροφορία που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα συμβάλει τόσο σε διαχειριστικά θέματα του ταμιευτήρα (π.χ. βέλτιστη διαχείριση του φράγματος), όσο και σε περιβαλλοντικά.

Στην Κερκίνη οι 73 από τις 90 νανόχηνες, που αποτελούν τον συνολικό ευρ. πληθυσμό του είδους

Στη Λίμνη Κερκίνη κατέφθασαν πριν από τρεις ημέρες τα 73 από τα 90 πουλιά, που αποτελούν τον ευρωπαϊκό πληθυσμό της νανόχηνας και τις επόμενες ημέρες ο πληθυσμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω

Εξολοθρεύουν τις πάπιες της Κερκίνης

Την ύπαρξη ενός αδίστακτου κυκλώματος λαθρέμπορων που εμπορεύεται σπάνια είδη πάπιας από τους υδροβιότοπους της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας καταγγέλλουν στη Realnews φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις.