Κώστας Παναγιωτίδης

Δρυοκολάπτες, “ακρογωνιαίοι λίθοι” στη διατήρηση των ειδών

Οι ελεύθερες κοιλότητες χρησιμοποιούνται από είδη άλλων οικογενειών πουλιών που φωλιάζουν σ’ αυτές, των οποίων η αναπαραγωγική δυνατότητα εξαρτάται από την εξεύρεση άδειας κοιλότητας-φωλιάς.

Μυοκάστορας: Μια νέα κρυφή απειλή για την χλωρίδα και την πανίδα στο Δέλτα του ποταμού Έβρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί το μυοκάστορα ως ένα από τους πιο επικίνδυνους εισβολείς και υπολογίζει το ύψος των ζημιών που προκαλούνται από όλα τα ξένα είδη-εισβολείς σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.