Κώστας Παναγιωτίδης

Αγκαθοκαλημάνα: Μια τυπική μέρα μιας νέας οικογένειας

Ο φωτογράφος Άγριας Ζωής, Κώστας Παναγιωτίδης, επί μια βδομάδα παρακολουθούσε μια οικογένεια Αγκαθοκαλημάνων στο Δέλτα του ποταμού Έβρου και κατόρθωσε να καταγράψει σε βίντεο κάποιες από τις αξέχαστες στιγμές της καθημερινότητάς τους

Δρυοκολάπτες, “ακρογωνιαίοι λίθοι” στη διατήρηση των ειδών

Οι ελεύθερες κοιλότητες χρησιμοποιούνται από είδη άλλων οικογενειών πουλιών που φωλιάζουν σ’ αυτές, των οποίων η αναπαραγωγική δυνατότητα εξαρτάται από την εξεύρεση άδειας κοιλότητας-φωλιάς.

Μυοκάστορας: Μια νέα κρυφή απειλή για την χλωρίδα και την πανίδα στο Δέλτα του ποταμού Έβρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί το μυοκάστορα ως ένα από τους πιο επικίνδυνους εισβολείς και υπολογίζει το ύψος των ζημιών που προκαλούνται από όλα τα ξένα είδη-εισβολείς σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.