Λαγός

Aπελευθέρωση λαγών σε περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Καρδίτσας

Μετά από την ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής, συνεχίζεται η υλοποίηση του φιλοθηραματικού προγράμματος με βελτιώσεις βιοτόπων (σπορές και ποτίστρες), κατάλληλες διαχειριστικές δράσεις

Συνελήφθη με το “λαγό στο χέρι”

Ο συλληφθείς, ηλικίας 60 ετών, είχε βγει άκρως εξοπλισμένος για κυνήγι και με τη συνδρομή ενός λαγόσκυλου κατάφερε και θήρευσε έναν λαγό, όμως όπως αποδείχτηκε του βγήκε σε ξινό.

Εκτιμήσεις Υπηρεσίας Θήρας για πληθυσμό θηραμάτων

Η παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων σε συνάρτηση με την έρευνα κάρπωσης (η οποία αποτελεί και η ίδια ένα είδος παρακολούθησης του πληθυσμού των θηραμάτων) αποτελούν από κοινού ένα διαχειριστικό εργαλείο ελέγχου των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων.

Τα «Λαγωνικά της Καρπάθου» και η ομαδική εξόντωση τους από την χωροφυλακή

“Στα πατήματα, στα φρέσκα ίχνη του λαγού κρύβονται όλα τα μυστικά, ο καλός Καρπάθιος ιχνηλάτης δεν έβγαζε τσιμουδιά, δεν γρύλιζε, ούτε είχε ανάγκη να ειδοποιήσει τον κυνηγό. Μονάχος του έπιανε το θήραμα.”

Η πληθυσμιακή κατάσταση του λαγού στην Ηλεία – Οι απόψεις των κυνηγών

Οι πληροφορίες δόθηκαν από τους Προέδρους των Κυνηγετικών Συλλόγων, οι οποίοι έθιξαν το θέμα του συγκεκριμένου ενδημικού θηράματος, μιλώντας για το εάν υπάρχει όντως έλλειψη αλλά και για τους παράγοντες που φέρνουν την αύξηση της θνησιμότητας στο λαγό.

Αξιολόγηση της εκτροφής και απελευθέρωσης λαγών: προϋποθέσεις και τεχνικές

Οι προς απελευθέρωση λαγοί μπορεί να αποκτώνται από εντατική ή εκτατική εκτροφή ή από μεταφορά άγριων λαγών. Αυτό συνεπάγεται διαφορετικό κόστος αλλά και διαφορετική ικανότητα επιβίωσης. Η επιβίωση στη φύση είναι πολύ μικρή για τους εντατικά εκτρεφόμενους λαγούς, βελτιώνεται για… Read More ›