Οδηγός

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δασαρχείο Ιστιαίας

Το Δασαρχείο Ιστιαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δασαρχείου Ιστιαίας που εδρεύει στην Ιστιαία

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δασαρχείο Σκοπέλου

Το Δασαρχείο Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Σκοπέλου που εδρεύει στη νήσο Σκόπελο

Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δασαρχείο Φουρνά

Το Δασαρχείο Φουρνά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Φουρνά που εδρεύει στην Φουρνά (Δασαρχείο Φουρνά, Τ.Κ. 360 80 Φουρνά) και συγκεκριμένα: Ενός (1)… Read More ›

2 θέσεις στο Δασαρχείο Αρναίας

Το Δασαρχείο Αρναίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Αρναίας που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής (Αρναία Χαλκιδικής Τ.Κ. 630 74) και συγκεκριμένα: Ενός (1) Δασολόγου… Read More ›

2 θέσεις στο Δασαρχείο Κόνιτσας

Το Δασαρχείο Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Κόνιτσας που εδρεύει στην Κόνιτσα