Προεδρικό διάταγμα 132/2017

ΠΟΓΕΔΥ: Ανακοίνωση για τις θέσεις προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες και τις επιστολές Τ.Ε.Ε και Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) για το θέμα που προέκυψε από τις επιστολές του Τ.Ε.Ε και της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ για τις θέσεις προϊσταμένων στις Δασικές Υπηρεσίες.

Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΝ

Στην αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων του μονίμου και με σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, καθώς και των κενών οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως περιλαμβάνονται στο π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας… Read More ›