Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2013

Με την αριθμ. 125371/1/3-1-2013  (ΦΕΚ 95/Β.2013) Απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, κ. Σταύρο Καλαφάτη, κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 2013 σε ολόκληρη την επικράτεια, ο Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής που παράγονται από δημόσια δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, ως κατωτέρω: δείτε τον πίνακαΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Νομοθεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: