Απόψεις Παρ. Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με το πρόβλημα της λαθροϋλοτομίας

ylotomiaΠαραθέτουμε παρακάτω τις  προτάσεις του Παραρτήματος , ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ
1. Χρηματοδότηση των δασικών υπηρεσιών.
2. Στελέχωση με τον απαιτούμενο αριθμό Δασολόγων των κενών οργανικών θέσεων όλων των δασικών υπηρεσιών
3. Αναδιοργάνωση της δομής και της λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών στα πρότυπα προηγμένων στο αντικείμενο χωρών οι οποίες προσομοιάζουν με το εδαφικό ανάγλυφο και την φυτοκοινωνική διάπλαση της χώρας μας στην κατεύθυνση της διαχείρισης
4. Αλλαγή της δασικής πολιτικής με στόχο την αειφορία των καρπώσεων και αξιοποίηση του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών σε κοινωνικό οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, μέσα και από την αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων
5. Υποχρεωτική διαχείριση όλων των δασών, πεδινών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών της χώρας, ιδιωτικών και δημόσιων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 19-11-1928)
6. Αξιοποίηση των άνεργων σήμερα Δασολόγων (πολλοί από τους οποίους με Μάστερ και Διδακτορικά), σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την έκδοση αδειών υλοτομίας για ατομικές ανάγκες. Συγκεκριμένα προτείνεται η ενεργοποίηση του ανωτέρω επιστημονικού δυναμικού για την κατάθεση των αιτημάτων αδειών υλοτομίας ατομικών αναγκών από πολίτες, ηλεκτρονικά (προς το αρμόδιο Υπουργείο ή προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) όπου θα υφίσταται κεντρική βάση δεδομένων. Σκοπός είναι η άμεση έκδοση της εν λόγω άδειας υλοτομίας σε συστάδες, για τις οποίες θα έχει συνταχθεί πίνακας υλοτομίας από την αρμόδια δασική αρχή και θα έχει υπολογιστεί ο ξυλώδης όγκος (λήμμα), ο οποίος είναι διαθέσιμος προς απόληψη. Στην συνέχεια στην εν λόγω θέση παρουσία του Δασολόγου (και ίσως της δασικής αρχής εάν έχει διαθέσιμο το απαιτούμενο προσωπικό), σε καθορισμένη ημέρα θα μπορεί ο πολίτης να παραλάβει τον ξυλώδη όγκο που του αναλογεί και στην συνέχεια να τον μεταφέρει αφού του υπογράψει (ο Δασολόγος που κατέθεσε το αίτημα) το σχετικό δελτίο μεταφοράς την συγκεκριμένη ημερομηνία και του ενεχειρίσει το αντίγραφο. Προφανώς ο υπογράφων δασολόγος θα έχει την ευθύνη της υπογραφής του και θα υποχρεούται να ενημερώνει ηλεκτρονικά την κεντρική βάση δεδομένων ότι παρελήφθη ο ξυλώδης όγκος από τον εν λόγω πολίτη και πλέον θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Έτσι θα εκδίδεται αυθημερόν η εν λόγω άδεια, χωρίς ταλαιπωρία για τον πολίτη, χωρίς να απασχολεί την δασική υπηρεσία και κυρίως θα αποτραπεί η λαθροϋλοτομία
7. Απαιτούνται αλλαγές στην νομοθεσία για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων και πινάκων υλοτομίας (για δημόσια αλλά και ιδιωτικά δάση). Σε όλη αυτή την διαδικασία και με δεδομένα τα σοβαρότατα κενά σε επιστημονικό προσωπικό των Δασαρχείων προτείνεται η αξιοποίηση των νέων δασολόγων, μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., οι οποίοι θα αναλάβουν την σύνταξη των απαιτούμενων διαχειριστικών σχεδίων και πινάκων υλοτομίας ώστε τα Δασαρχεία να έχουν ως αρμοδιότητα μόνο την τελική έγκριση αυτών
8. Απαιτείται η θεσμοθέτηση αυστηρών κανόνων για την ίδρυση δασικών συνεταιρισμών, επιπλέον η στελέχωσή τους υποχρεωτικά με επιστημονικό προσωπικό (Δασολόγους) ανάλογα με την δυναμικότητά τους, ο σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και ο εξορθολογισμός των υπέρογκων κερδών τους. Επίσης προτείνεται η πιστοποίηση και εκπαίδευση των μελών τους προτού τους δοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Πηγή: ΓΕΩΤΕΕΚατηγορίεςΥλοτομίες

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: