Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση έργου απο το Δασαρχείο Ξάνθης

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013», συνολικoύ προϋπολογισμού 42.000,00 EΥΡΩ

Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013», συνολικoύ προϋπολογισμού 42.000,00 EΥΡΩ (με ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, – Αδριανουπόλεως 4 – Ξάνθη , μέχρι τις 8 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στην έδρα του Δασαρχείου Ξάνθης και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι μειοδοσία στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3669/2008.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25410-26500, FAX επικοινωνίας 25410-78400, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τριανταφυλλίδου Μαρία.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: