11 άτομα στο ΑΠΘ με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

RC_banner

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου «Περιβαλλοντικό παρατηρητήριο αυτοκινητοδρόμων- Environmental Highway Observatory» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Ζαλίδη, Καθηγητή Γεωπονίας Α.Π.Θ. προτίθεται να απασχολήσει 11 άτομα μέχρι την λήξη του εν λόγω έργου (31η Οκτωβρίου 2013) και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη της, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:

1 ΠΕ Οικονομικών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικών ή συναφούς (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)
1 ΠΕ πληροφορικής (μεταπτυχιακό σε διαδραστικά πολυμέσα)
1 Πτυχιούχος πολυτεχνείου (διδακτορικο σχετικό με την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων)
1 ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή συναφούς (Μεταπτυχιακό στη διαχείριση περιβάλλοντος-Γνώση ArcGIS (ArcMap, ArcInfo, ArcView), Erdas Imagine)
1 ΠΕ Γεωπονίας ή συναφούς (Μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην οικολογία και διαχείριση οικοσυστημάτων)
1 ΠΕ Γεωλογίας (Μεταπτυχιακό στην οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων)
1 Πτυχιούχο πολυτεχνικής σχολής (Μεταπτυχιακό στην ανάλυση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων)
1 Πτυχιούχος πολυτεχνικής σχολής με ειδίκευση στη χαρτογραφία
1 ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή συναφούς (Μεταπτυχιακό σχετικό με τη διαχείριση περιβάλλοντος)
1 ΠΕ Χημικός (Διδακτορικό και μεταπτυχιακό σχετικό με το περιβάλλον και τη ρύπανση)
1 ΠΕ Βιολογίας (Μεταπτυχιακό στην οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής)

Καταληκτική ημερομηνία: 15/3/2013

Πληροφορίες: 2310 991778

Σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος pdfΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: