Δυο μειοδοτικοί διαγωνισμοί για διάνοιξη δασικής οδού από το δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου

Προκήρυξη ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Διάνοιξη Δασικής Οδού “ ΚΥΔΩΝΙΕΣ – ΣΩΛΗΝΕΣ “ Γ΄ Κατηγορίας Συνολικού μήκους 4+347 χλμ” του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου
Τρίτη, 12 Μάρτιος 2013
Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου, προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Διάνοιξη Δασικής Οδού ” ΚΥΔΩΝΙΕΣ – ΣΩΛΗΝΕΣ ” Γ΄ Κατηγορίας Συνολικού μήκους 4+347 χλμ. Υποέργου : Διάνοιξη Δασικής Οδού ” ΚΥΔΩΝΙΕΣ – ΣΩΛΗΝΕΣ ” Γ΄ Κατηγορίας Συνολικού μήκους 4+347 χλμ. με προϋπολογισμό 150.000 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:α) Κατηγορία Χωματουργικά, με προϋπολογισμό 55.610,94 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
β) Κατηγορία Τεχνικά Έργα, με προϋπολογισμό 61.499,62 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου (Γραφείο ΕΔΕ), μέχρι τις 4-4-2013, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι οκος. Μαναρίδης Μιχαήλ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-04-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών , του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) .

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Ν. Δράμας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με e-mail και FAX.

Προκήρυξη ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Διάνοιξη Δασικής Οδού “Φλαμούρια – Δεσπάτης“ Γ΄ Κατηγορίας Συνολικού μήκους 4+000 χλμ” του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου
Τρίτη, 12 Μάρτιος 2013
Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου, προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Διάνοιξη Δασικής Οδού “Φλαμούρια – Δεσπάτης” Γ΄ Κατηγορίας Συνολικού μήκους 4+000 χλμ. Υποέργου : Διάνοιξη Δασικής Οδού “Φλαμούρια – Δεσπάτης” Γ΄ Κατηγορίας Συνολικού μήκους 4+000 χλμ. με προϋπολογισμό 284.000 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:α) Κατηγορία Χωματουργικά, με προϋπολογισμό 96.415,05 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
β) Κατηγορία Τεχνικά Έργα, με προϋπολογισμό 125.331,27 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου (Γραφείο ΕΔΕ), μέχρι τις 28-3-2013, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι οκος. Μαναρίδης Μιχαήλ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2/4/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών , του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Ν. Δράμας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με e-mail και FAX.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: