Τί προβλέπει το σχέδιο νόμου για το Κτηματολόγιο

Ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες, τα κτηματολογικά γραφεία, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης μέχρι το 2020, τις περιοχές Natura και τον περιορισμό των κυνηγετικών εκτάσεων προβλέπει – μεταξύ άλλων – το σχέδιο νόμου για το Κτηματολόγιο, το οποίο κατατίθεται στην κεντρική νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής την Παρασκευή. Ορίζει ότι τα σχέδια πόλεων και οι συναφείς διοικητικές πράξεις αποτελούν νόμιμο λόγο απώλειας του δασικού χαρακτήρα ενός ακινήτου.

Στα τέλη Απριλίου εκτιμάται ότι θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο, αφού συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές της βουλής.

Βάσει του σχεδίου νόμου, τα πρώτα κτηματολογικά γραφεία θα αρχίσουν να λειτουργούν σε Πάτρα, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη εντός του 2013. Η οργάνωση και λειτουργία τους ανά την επικράτεια ανατίθεται στην «Κτηματολόγιο Α.Ε.».

Δασικοί χάρτες 

Μειώνονται τα βήματα για την κύρωση των δασικών χαρτών σε 7 από 13, οι χρόνοι ολοκλήρωσης των σταδίων κύρωσης, ενώ τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες.

Οι Διευθύνσεις Δασών και τα αρμόδια δασαρχεία, αν δεν προβούν σε θεώρηση εντός των προθεσμιών, μπορούν να παρεμβαίνουν στη διαδικασία με την υποβολή ενστάσεων κατά του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε.

Το σχέδιο νόμου ορίζει ότι δεν υπάγονται στη διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλης ή καταλαμβάνονται από εγκεκριμένους οικισμούς. Το ελληνικό κράτος, με κανονιστικές πράξεις του θεωρεί τις εκτάσεις αυτές οικιστικές.

Αναφέρει, επίσης, ότι για πολλές από τις εκτάσεις αυτές έχουν συντελεστεί πράξεις αναλογισμού και ρυμοτόμησης και πράξεις εφαρμογής των σχεδίων τους. Ως εκ τούτου, στις περιοχές αυτές το κράτος επιτρέπει νομίμως τη δόμηση και την άσκηση δικαιοπραξιών για πάρα πολλές δεκαετίες.

Περιουσία του Δημοσίου 

Για τυχόν περιουσιακά δικαιώματα του Δημοσίου, καθιερώνεται ίδια αντιμετώπιση μεταξύ κατόχων μικρών και μεγάλων ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως.

Καταγράφεται πλήρως για πρώτη φορά η δημόσια περιουσία, «ώστε να είναι δυνατή η ανάδειξη και αξιοποίησή της». Το Δημόσιο υποχρεώνεται να δηλώνει τα δικαιώματά του σε κάθε περιοχή που θα εντάσσεται στο Κτηματολόγιο.

Περιοχές Natura

Η Κτηματολόγιο Α.Ε. θα είναι αρμόδια για την πιστοποίηση της θέσης κάθε ακινήτου εντός ή εκτός περιοχής Natura 2000, εκδίδοντας τα σχετικά πιστοποιητικά.  Επίσης, αναλαμβάνει την ψηφιακή ενημέρωση και τήρηση των ορίων των περιοχών των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών και των τύπων οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο.

Περιορισμός των κυνηγετικών περιοχών  

Θα χαρακτηρίζονται ως συνεχείς ελεγχόμενες κυνηγετικές εκτάσεις, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, περιοχές μεγαλύτερες των 2.500 στρεμμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα (αντί 5.000 στρεμμάτων σήμερα) και  τουλάχιστον 500 στρεμμάτων στη νησιωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, η ρύθμιση αυτή στοχεύει στον περιορισμό των κυνηγετικών περιοχών και στην απελευθέρωση μεγάλων επιφανειών δασών που σήμερα είναι περιφραγμένες και μη προσβάσιμες για τις ανάγκες λειτουργίας των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών. Απώτερος στόχος είναι η προσέλκυση σχετικών επενδύσεων, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η προσέλκυση ειδικού τουρισμού.

Εξυπηρέτηση πολιτών

 Απλοποιούνται οι διαδικασίες και βελτιώνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών, ειδικά στα θέματα διορθώσεων. Εισάγονται διαδικασίες ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης.

Εισάγεται η ατελώς υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία, τροποποιείται η σύνθεση των Επιτροπών ενστάσεων και καθιερώνεται η δυνατότητα γνωστοποίησης της ένστασης στους θιγόμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Εξωδικαστικές και δικαστικές υποθέσεις

Σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, βελτιώνεται η λειτουργία του Κτηματολογίου τόσο της εξωδικαστικής, όσο και της δικαστικής επίλυσης των ζητημάτων διόρθωσης των αρχικών και μεταγενέστερων εγγραφών, με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών.

Η εξωδικαστική διόρθωση απαλλάσσεται από οποιοδήποτε τέλος. Επεκτείνεται, υπό προϋποθέσεις εγκυρότητας και δημοσιότητας, η δυνατότητα συναλλαγών και στις περιπτώσεις που εμφανίζουν σφάλμα οι μεταγενέστερες εγγραφές.

Επιμηκύνεται η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, ώστε να διευκολυνθούν περαιτέρω οι δικαιούχοι να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους για διόρθωση εγγραφών.

Καθιερώνεται η υποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικών κτηματολογικών εγγραφών και των τεχνικών εισηγήσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της ταυτότητας του ακινήτου.

Ενισχύεται το καθεστώς δημοσιότητας που προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις, με προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (ηλεκτρονική ανάρτηση όλων των στοιχείων).

Μικροί οικισμοί 

Επιχειρείται να επιλυθεί το πρόβλημα αναστολής έκδοσης αδειών δόμησης σε μικρούς οικισμούς, λόγω της απαγόρευσης παραχώρησης λωρίδας για τη διάνοιξη των απαιτούμενων δρόμων εδώ και τρία χρόνια.

Απαντώνται ασάφειες και δυσχέρειες εφαρμογής στις διατάξεις που αφορούν τη δόμηση και ειδικότερα την έκδοση αδειών δόμησης σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των ορίων οικισμών και είτε έχουν πρόσωπο σε προϋφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους, είτε έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο σε κοινόχρηστους χώρους, που δημιουργήθηκαν μετά το 1985.

Όπου υπάρχουν καθυστερήσεις στην έγκριση της πρότασης κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων, που υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, θα επιτρέπεται η δόμηση, υπό όρους που θα διασφαλίσουν τη νομιμότητα της διοικητικής πράξης της άδειας δόμησης, αλλά και τη συμβατότητά της με τη διοικητική πράξη της κύρωσης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού.

Διαγωνισμοί του Κτηματολογίου 

Από τα σχεδόν 38 εκατομμύρια συνολικά δικαιώματα, έχουν πλήρως κτηματογραφηθεί μόνο τα 7 εκατομμύρια, περίπου 15 εκατομμύρια βρίσκονται υπό επεξεργασία, ενώ για τα 16 εκατομμύρια θα ακολουθήσουν διαγωνισμοί. Το έργο από το 2008 χρηματοδοτείται μόνο από τους πολίτες, μέσω των σχετικών τελών.

Εκτιμάται ότι θα μειωθεί έως και 70% ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαγωνισμών. Αναμορφώνεται η διαδικασία και τα στάδια των διαγωνισμών. Τυποποιείται και αντικειμενικοποιείται η αξιολόγηση, ενώ εγκαθιδρύεται ως κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να προκηρυχθούν έως τον Ιούνιο οι διαγωνισμοί για τα 16 εκατομμύρια εκκρεμούντων δικαιωμάτων, μέσα σε 8 μήνες να αναδειχθούν οι πρώτοι ανάδοχοι και σε 12 μήνες να έχουν ανατεθεί οι διαγωνισμοί. Αυτή η βασική αρχή ανάθεση εντός 12 μηνών θα ακολουθηθεί σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών κτηματογράφησης.

 Η θέση του ΥΠΕΚΑ για το σχέδιο νόμου

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, βασική κατεύθυνση του σχεδίου νόμου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η διευκόλυνση των πολιτών και η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Το ΥΠΕΚΑ σημειώνει ότι το Κτηματολόγιο αναδεικνύεται ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον.
Πηγή: ΑΜΠΕ


ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Θήρα

Tags: , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: