Τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου για δασολόγους στο Α.Π.Θ.

auth_logo_colorΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και Εφαρμογή μιας Εθελοντικής Αγοράς Αντισταθμισμάτων Άνθρακα στην Ελλάδα», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Λεφάκη, επίκουρο καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τρία (3) άτομα για διάστημα έως 13 μήνες (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 140.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Δείτε την Πρόσκληση μαζί με την αίτηση

Πρόσκληση

ΠρόσκλησηΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: