5 προσλήψεις εποχικού προσωπικού (Δασοπόνος, Ειδικός Δ. Π., Ξεναγός Ε.Δ.) σε Φορέα Διαχείρισης

αρχείο λήψηςΟ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Φορέα ∆ιαχείρισης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου” που έχει ενταχθεί στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Άξονας 9 – “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας”) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013.

pdfΠροκήρυξηΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: