Πράσινη Βίβλος – πλαίσιο πολιτικής για το 2030

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα (27/3) την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «2030, πλαίσιο για την ενεργειακή & κλιματική πολιτική». Το έγγραφο αυτό δρομολογεί δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Ιουλίου, η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους, σε θέματα όπως το είδος, τη φύση και το επίπεδο των πιθανών κλιματικών και ενεργειακών στόχων μέχρι το 2030, καθώς επίσης & σε άλλες σημαντικές πτυχές της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Οι απόψεις αυτές θα τροφοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ιδέες & τοποθετήσεις, έχοντας ως αποτέλεσμα τη σύνταξη του οριστικού πλαισίου το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2013.

Πλέον, αυτό που προέχει είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την επόμενη δεκαετία η οποία θα δώσει στους επενδυτές ασφάλεια, θα βοηθήσειeikona την ανάπτυξη της καινοτομίας και θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Η σύνταξη του πλαισίου με χρονικό ορίζοντα το 2030 θα πατήσει σε μεγάλο βαθμό & στα επιτεύγματα των στόχων που τέθηκαν για το 2020, όπως αυτά έχουν επιτευχθεί έως σήμερα.

Πηγή: www.b2green.gr

 

Το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες:

Πράσινη βίβλος και σελίδα διαβούλευσης:

http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm

MEMO/13/275

Ανακοίνωση CCS και σελίδα διαβούλευσης: http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_en.htm

MEMO/13/276

Έκθεση για τις ΑΠΕ:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/reports_en.htm

MEMO/13/277

 

 ΚατηγορίεςΑ.Π.Ε., Περιβάλλον

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: