Διαγωνισμός του έργου “Κατασκευή τεχνικών έργων και συµπληρωµατικό φράγµα στο χείµαρρο Μουζάκι”

Η ∆/νση ∆ασών Άρτας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: Κατασκευή τεχνικών έργων ( 4ο, 23ο Α και 23ο Β φράγµα ) και συµπληρωµατικό φράγµα 1 στο χείµαρρο Μουζάκι τοπικής κοινότητας Θεοδωριάνων, ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, Περιφερειακής Ενότητας
Άρτας,  µε προϋπολογισµό 457.767,75 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία έργα υδραυλικά, µε προϋπολογισµό 354.446,57 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Σχετικά αρχεία:ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Υδατικοί πόροι

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: