Δυο θέσεις για δασολόγους στο Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«Επιλογή, Προστασία και Ανάδειξη των Δασικών Φρουτοφόρων Ειδών της Βαλκανικής Χερσονήσου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Πρόγραμματος IPA «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Απόστολο Σκαλτσογιάννη, καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει σε δυο άτομα για διάστημα 17 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 61.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

  • (Α) 1 Δασολόγος – ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 17 Μήνες (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ: €32400,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)
  • (Β) 1 Δασολόγος – ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 17 Μήνες (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ: €28800,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

Σχετικά αρχεία:

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

auth_jobsΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: