Υπουργική Απόφαση για τις Διαδικασίε​ς Περιβαλλον​τικής Αδειοδότησ​ης

ΥΠΕΚΑ: Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 17 Απριλίου 2013
 
Υπουργική Απόφαση για τις διαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
ypeka_logoΑπεστάλη σήμερα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ η Υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τις διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στην απόφαση περιλαμβάνονται προκαθορισμένα έντυπα για κάθε βήμα της αδειοδοτικής διαδικασίας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή.
Διασφαλίζεται επίσης, η τήρηση των προβλεπομένων χρόνων που απαιτούνται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (5 έως 6 μήνες για τα έργα, ή δραστηριότητες, κατηγορίας Α1 που έχουν δυνητικά μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οποία αδειοδοτούνται από το ΥΠΕΚΑ, καθώς και 4 μέχρι 5 μήνες για τα έργα με μικρότερες επιπτώσεις, που αδειοδοτούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις).
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παραμένει σταθερά προσηλωμένο στο στόχο της μείωσης της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης των επενδύσεων, χωρίς εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Η τυποποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνσή της, μέσω, αφενός, της διευκόλυνσης του έργου των υπηρεσιών αδειοδότησης και αφετέρου, της εξασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας απέναντι στους επενδυτές ως προς τις ενέργειες της Διοίκησης.


ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: