Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, για την αντιπυρική περίοδο 2013

kalafatisΔελτίο Τύπου

Αθήνα, 23 Απριλίου 2013

Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη,για την αντιπυρική περίοδο 2013 – Ευρεία σύσκεψη Υπηρεσιακών παραγόντων.

 Ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Η Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε χρόνο μέτρα και δράσεις για τη μείωση του κινδύνου έναρξης δασικών πυρκαγιών. Για την ελαχιστοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, των καιόμενων κάθε φορά δασικών εκτάσεων. Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι βασική προτεραιότητα του ΥΠΕΚΑ. Για αυτό το στόχο αφιερώνουμε υλικούς και άυλους πόρους. Διότι η μείωση, ή η εξάλειψη των κινδύνων που προκαλούν τις δασικές πυρκαγιές, είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης. Η Πολιτεία επενδύει στην πρόληψη και προετοιμάζεται για την αντιπυρική περίοδο. Καλούμε τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά, μαζί με τους αρμόδιους δασικούς υπαλλήλους, στον αγώνα για τη προάσπιση των δασών μας.»

Στα πλαίσια του αντιπυρικού αγώνα, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Δασών σύσκεψη ανώτερων υπηρεσιακών παραγόντων, με θέμα την προετοιμασία των άμεσα εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών κατά την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο.Στην εν λόγω σύσκεψη παρευρέθηκαν στελέχη των αρμόδιων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΛΓΟ «Δήμητρα»-Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ).

Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση από τον Ειδικό Γραμματέα Δασών για την εν γένει προετοιμασία της ΕΓΔ εν όψει έναρξης του αντιπυρικού αγώνα, καθώς και για τις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΚΑ για τον σκοπό αυτό, οι οποίες κατά πηγή χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες:

·    Για την συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών, τους παρόδιους καθαρισμούς βλάστησης, την συντήρηση και κατασκευή υδατοδεξαμενών υδροληψίας των Π.Ο, την συντήρηση πυροφυλακίων κλπ., διατίθεται το ποσόν των 2.500.000 ευρώ από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου. Το πρόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, έγινε η σχετική κατανομή στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι σχετικές πιστώσεις θα είναι διαθέσιμες εντός του Μαΐου.

·     Από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΓΔ διατίθεται το ποσόν των 3.500.000 ευρώ για την πρόσληψη 251 ατόμων εποχικού προσωπικού 8μηνης διάρκειας, διαφόρων ειδικοτήτων, που θα κατανεμηθούν στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Υπογράφηκε ήδη η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και προωθείται άμεσα η διαδικασία της πρόσληψής τους.

·    Επίσης, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού διατίθεται το ποσόν των 3.950.000 ευρώ για την χρηματοδότηση της υπερωριακής εργασίας επιφυλακής και οργάνωσης εποχούμενων περιπόλων, για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2013 από τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες και την Κεντρική Υπηρεσία. Έγιναν οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες και το πρόγραμμα ξεκινά με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή την 1η Μαΐου.

·     Από πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων θα διατεθεί το ποσό των 3.000.000 ευρώ για έργα και εργασίες αντιπυρικής προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων.

·     Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για την εκπόνηση της «Μελέτης ωρίμανσης για την ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου δασικής πολιτικής», με χρηματοδότηση από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013».

Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υλοποίησης το πρόγραμμα των δασικών μέτρων του ΕΠ «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 38 αποφάσεις ένταξης έργων και εργασιών με δικαιούχους τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, συνολικού προϋπολογισμού 19.250.000 ευρώ περίπου, καθώς και 15 αποφάσεις ένταξης έργων και εργασιών με δικαιούχους τους Δήμους, συνολικού προϋπολογισμού 6.070.000 ευρώ. Επιπλέον, έχουν εκδοθεί αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης έργων και εργασιών για τη βελτίωση της πρόσβασης στα διαχειριζόμενα δάση, συνολικού προϋπολογισμού 15.500.000 ευρώ.

Ο εκπρόσωπος, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενημέρωσε ότι, πραγματοποιήθηκε η κατανομή της ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας 2013 στους ΟΤΑ και στους συνδέσμους ΟΤΑ, συνολικού ποσού ύψους 18.400.000 ευρώ. Αναφέρθηκε επίσης, στα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την κατανομή, όπως η ζώνη επικινδυνότητας, το ποσοστό δασοκάλυψης, τα δημογραφικά στοιχεία, η συνολική έκταση, το μήκος ακτογραμμής του κάθε ΟΤΑ κλπ. Το θέμα που τέθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους ήταν η εξασφάλιση της πραγματικής αξιοποίησης των πιστώσεων για τους σκοπούς που διατίθενται και κυρίως για καθαρισμούς της παρόδιας βλάστησης.

Από την πλευρά του Πυροσβεστικού Σώματος, ο εκπρόσωπος του Αρχηγείου αναφέρθηκε στην χρήση, για πρώτη φορά κατά την τρέχουσα περίοδο, των ιδίων εναέριων μέσων (ελικόπτερα) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για μεταφορά προσωπικού, εναέριες περιπολίες και πιθανώς -μετά την ολοκλήρωση της σχετικής εκπαίδευσης- και στο έργο της κατάσβεσης. Επίσης αναφέρθηκε και στην άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης πυροσβεστών 5ετούς διάρκειας και εποχικών, καθώς και σε διάφορα ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και συνεργασίας με εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

 

Τέλος, από αρμόδιο ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων έγινε ενημέρωση σχετικά με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά το 2012–2013 με τη μεθοδολογία INCA» που υλοποιεί, καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας αξιόπιστης βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων αγροτοδασικών πυρκαγιών, αποδεκτή και εφαρμόσιμη και από τους τρεις φορείς: Δασική Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

 

Για το έτος 2013, υπό τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, οι πόροι που είναι προγραμματισμένοι να διατεθούν μέσω διαφόρων πηγών χρηματοδότησης για ενέργειες πρόληψης και την εκτέλεση των απαραίτητων προληπτικών έργων και των σχετικών υποδομών για την δασοπροστασία, ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 72 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 53,5 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται από το ΥΠΕΚΑ, ποσό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

 

Το ΥΠΕΚΑ, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Δασών, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα προσπαθεί να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για την αντιπυρική προστασία, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες και ικανές πιστώσεις με στόχο τη μείωση, στο μέτρο του εφικτού, του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και καταστροφικών συνεπειών τους στο φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία.ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: