Διεύθυνση Δασών Καστοριάς: Πρόσκληση Υποβολής Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεύθυνση Δασών Καστοριάς:
Πρόσκληση Υποβολής Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών

    Από τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς γνωστοποιείται ότι με το υπ’ αριθμ. 18571/2065/23-4-2013 έγγραφο, αναρτήθηκαν  την 23η Απριλίου 2013, τρεις (3) δασικοί χάρτες  των περιοχών των Τοπικών Κοινοτήτων ΠολυκάρπηςΜαυροχωρίου και Δισπηλιού του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, έκτασης 5.929.964 στρεμ., 12.618.001 τ.μ. και 5.611.620 τ.μ. αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄). Οι δασικοί χάρτες που αναρτώνται καλύπτουν συνολική έκταση 24.159.584 τ.μ.

Με την παραπάνω ανάρτηση, η οποία έχει γίνει στους χώρους ανακοινώσεων της υπηρεσίας της Διεύθυνσης Δασών, του  Δήμου Καστοριάς και των Τοπικών Κοινοτήτων Πολυκάρπης, Μαυροχωρίου και Δισπηλιού απευθύνεται ταυτόχρονα πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κάθε ενδιαφερομένου κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης στον τύπο. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες.
Το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Δ/νσης Δασών και του Δήμου Καστοριάς. Επίσης, είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, της Κτηματολόγιο Α.Ε. Για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3889/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 55  του Ν. 4030/2012.
Η Δ/νση Δασών είναι και ο χώρος συγκέντρωσης των αντιρρήσεων, που θα υποβληθούν ή θα αποσταλούν, για την περαιτέρω επεξεργασία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010 και είναι τα γραφεία της Δ/νσης Δασών Καστοριάς, Διοικητήριο Τ.Κ. 521 00 και ειδικότερα γραφείο 8 (ημιώροφος) τηλ.: 2467026666.
Οι αντιρρήσεις μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Κτηματολόγιο Α.Ε.
Επιπρόσθετα η Υπηρεσία μας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον κο Χρήστο Λιάμη – Δασολόγο για την καθοριστική του συνδρομή στο έργο της κατάρτισης των εν λόγω Δασικών Χαρτών.
ktim


ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: