Ολοκληρωμένη διαχείριση δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα στον καιρό της οικονομικής κρίσης

fotiesΣτις 14‐5‐2013, στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, θα λάβει χώρα η πρώτη Εθνική «Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών στην Ελλάδα σε Καιρό Οικονομικής Κρίσης» η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η πρώτη αυτή Εθνική Συζήτηση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ&ΤΔΠ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. έργου του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ με τίτλο «Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά το 2012‐2013 με τη μεθοδολογία INCA», και από το Παγκόσμιο Κέντρο Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών (Global Fire Monitoring Center – GFMC) και υποστηρίζεται από το στρατηγικό πρόγραμμα της Ανοιχτής Μερικής Συμφωνίας για την Αντιμετώπιση των Μεγάλων Καταστροφών (EUR‐OPA Major Hazards Agreement) του Συμβουλίου της Ευρώπης και από τη Διεθνή Στρατηγική για τη Μείωση των Καταστροφών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNISDR).

Στη συζήτηση έχουν προσκληθεί οι κυριότεροι εμπλεκόμενοι, άμεσα ή έμμεσα, κρατικοί και ερευνητικοί φορείς της χώρας με σκοπό να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για τις όποιες αδυναμίες υπάρχουν στο παρόν καθεστώς διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για βελτιώσεις. Στόχος είναι να προκύψει μια συνολική πρόταση για την αρχή ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού δέσμευσης και δράσης για τη μείωση του κινδύνου και των καταστροφών από δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα.

Πληροφορίες: Γαβριήλ Ξανθόπουλος, gxnrtc@fria.gr , τηλ: 210 7793142.

Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης

Πηγή: zougla.gr

Διαβάστε επίσης:

  • Διαβάστε το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας.


ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: