Εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2013 σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2013 σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων και μέτρων στήριξης στα πλαίσια των Καν.(ΕΚ) 73/2009 και 1405/06  ΟΠΕΚΕΠΕ 55287/10-5-13 (ΑΔΑ: ΒΕΝΦ46ΨΧΞΧ-6ΝΙ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Σ. 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο.Σ. 2013ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: