Έγκριση σύναψης 1345 συμβάσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ για το έτος 2013

Κ.Υ.Α. 21306/27-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧΟΝ-6Λ6)

Θ Ε Μ Α : Έγκριση σύναψης χιλίων τριακοσίων σαράντα πέντε (1345) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Χώρας για το έτος 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Απόφαση

K.Y.Α.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags:

2 replies

  1. Έχει ανακοινωθεί καμιά προκύρηξη με βάση το συγκεκριμένο αρθρό?

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: