Α.Π.Θ. – Σχολή Δασολογίας & Φ.Π.: Προκήρυξη για την εισαγωγή 35 φοιτητών στο Π.Μ.Σ. έτους 2013-14

Η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) προκηρύσσει την εισαγωγή 35 μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στις κάτωθι έξι (6) εξειδικεύσεις με την ακόλουθη κατανομή:

1η: Δασική Παραγωγή-Προστασία Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος:   10 (ΜΦ)

2η: Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα-Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων:  6 (ΜΦ)

3η: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων:   11 (ΜΦ)

4η: Δασοτεχνικά και Υδρονομικά ΄Εργα:  4 (ΜΦ)

5η: Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων:  4 (ΜΦ)

6η: Αειφορική Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικού Περιβάλλοντος:    0 (MΦ)

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, καλούνται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ της Σχολής – πτυχιούχοι της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., πτυχιούχοι άλλων Δασολογικών Τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι. 5ετούς φοίτησης, καθώς και οι απόφοιτοι Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενών γνωστικών αντικειμένων – να καταθέσουν:

 • Αίτηση (έντυπο της οποίας παρέχεται από τη Γραμματεία της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., κα Ελευθερία Φυτοπούλου, τηλ. 2310.995195) σε αποκλειστική προθεσμία από 8 έως και 19 Ιουλίου 2013
 • Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης:
  1. Ο βαθμός πτυχίου (τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»  > 6,5)
  2. Η πιστοποιημένη γνώση μίας Ξένης Γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2, σύμφωνα με τον κρατικό τίτλο «Ειδικό παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας» της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής
  3. Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

α. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου

β. Πιστοποιητικό ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)

γ. Ένα (1) ανάτυπο της πτυχιακής εργασίας

δ. Πιστοποιητικό Επάρκειας Ξένης Γλώσσας

ε. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια, επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης). Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύονται  με αντίστοιχα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις αποδοχής.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν:

Για πτυχιούχους Δασολογικών Σχολών 5ετούς φοίτησης:

 1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (τουλάχιστον >6,5 «λίαν καλώς»)
 2. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για πτυχιούχους Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου:

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής θα εξετασθούν σε τρία (3) μαθήματα ως εξής:

 1. Δασική Οικολογία
 2. Μάθημα Εξειδίκευσης Α
 3. Μάθημα Εξειδίκευσης Β

(τα μαθήματα Α και Β θα καθορισθούν από τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.)

Για την επιλογή των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής θα συνεκτιμηθούν:

 1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (τουλάχιστον >6,5 «λίαν καλώς»)
 2. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σχετικό αρχείο:

Δείτε επίσης:

auth_logo_colorΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: ,

1 reply

Trackbacks

 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: