Συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου

Σύμφωνα με την αριθμ. 39335/1.7.2013 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Μανιάτη, ορίστηκαν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου ως εξής:

  1. Ο Παναγιώτης Βασιλείου του Ιωάννη (Α∆Τ ΑΑ 976629), Γεωλόγος, ως Πρόεδρος
  2. Ο Αλέκος Κόκκαλης του Ευάγγελου (Α∆Τ ΑΒ 645668), ∆ηµοσιογράφος, ως Αντιπρόεδρος.
  3. Ο Βασίλης Βαβάκος του Μηνά (Α∆Τ Σ 079995), Τοπογράφος µηχανικός – Συγκοινωνιολόγος.
  4. Ο Ιωάννης Τζίτζιος του Τριαντάφυλλου (Α∆Τ Κ494935), Πολιτικός µηχανικός.
  5. Ο Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος του Χατζέκ (Α∆Τ Χ 665409), Μηχανικός Αυτοµατισµού.
  6. Ο Κυριακή Νικητάκου του Ιωάννη (Α∆Τ ΑΑ076641), Αρχιτέκτων µηχανικός.
  7. Η Ιωάννα Κουφάκη του Σταύρου (Α∆Τ Χ 576809), ∆ικηγόρος, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας ∆ικαίου του Περιβάλλοντος.

Όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου συζητείται η διάθεση και η αξιοποίηση των Πόρων του Ειδικού Λογαριασμού «Γαλάζιο Ταµείο» που προβλέπονται στον Ν.743/1977, στη συνεδρίαση συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η Πλωτάρχης του ΛΣ (Τ) Ασπασία Μαρή του Γεωργίου (Α∆Τ 1075/27-9-2007 ΥΕΝ/∆ΠΛΣ)

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής  απασχόλησης.

Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται η Κωνσταντίνα Πλακάκη του Ιωάννη, υπάλληλος του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών – Λογιστικών µε Ε΄β. (Α∆Τ ΑΚ 151504)

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής

Σχετικό αρχείο:

prasino tameioΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: