Πρόσληψη 7 ατόμων στην Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου

H Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΠΤΑ (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δνσης Δασών ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ που εδρεύει στην ΡΟΔΟ (Γ.Μαύρου 2 ,περιοχή Ζέφυρος, 85100 Ρόδος) και συγκεκριμένα: 

  • Ενός (1) Δασολόγου Π.Ε., με διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (έδρα Ρόδος)
  • Δύο (2) Δασοπόνων Τ.Ε., διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (ένας με έδρα την Ρόδο και ένας με έδρα τη Κω)
  • Ενός (1) Ειδικού Δασικής Προστασίας Δ.Ε., διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (έδρα Κω)

  • Τριών (3) Εργατών – Δασεργάτών Υ.Ε., διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες (έδρα Ρόδος)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Για τα απαιτούμενα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την βαθμολόγηση και για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την σύμβαση δείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ που ακολουθεί.

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013

——————–

Ενημερωθείτε για όλες τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις που αφορούν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το έτος 2013 απο την σελίδα “Προσλήψεις εποχικού προσωπικού

proslipseis

PROSLIPSEISΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: