Πόρισμα επιτροπής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στις Σκουριές

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 5-ΜΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΦΠ) ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

                         Θεσσαλονίκη, 8-7-2013

Η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΦΠ) του ΑΠΘ στην υπ’αριθμ. 5/5-4-2013 συνεδρίασή της όρισε  επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από 5 καθηγητές, τους κ.κ. Θεοχάρη Ζάγκα, Καθηγητή, Παναγιώτη Στεφανίδη, Καθηγητή, Απόστολο Σκαλτσογιάννη, Καθηγητή, Αθανάσιο Παπαϊωάννου, Επίκουρο Καθηγητή και Δημήτριο Μπακαλούδη, Επίκουρο Καθηγητή, ειδικούς επιστήμονες στη  δασοκομία και δασική οικολογία, στην ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων και αποθεμάτων, στη δασική γενετική, τη βελτίωση των δασοπονικών ειδών και την προστασία των γενετικών δασικών πόρων, στη δασική εδαφολογία και στη βιολογία και στην προστασία της άγριας πανίδας, για να υποβάλλουν εισήγηση σχετικά με τη λειτουργία των μεταλλείων χρυσού στην περιοχή Χαλκιδικής και τις επιπτώσεις της στο φυσικό περιβάλλον.

Η παραπάνω 5-μελής επιστημονική επιτροπή κατέθεσε την εισήγησή της στη Σχολή ΔΦΠ το τελευταίο 10ήμερο του Ιουνίου 2013, αλλά λόγω απουσίας πολλών μελών ΔΕΠ στη θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών (Ιούλιο και Αύγουστο) στα πανεπιστημιακά δάση Περτουλίου  Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής δεν κατέστη δυνατό η εισήγηση αυτή  να συζητηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις της Σχολής της 28ης  Ιουνίου και 5ης Ιουλίου 2013.  Ως εκ τούτου, δίνεται στη δημοσιότητα μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής ΔΦΠ του ΑΠΘ η εισήγηση με τις θέσεις και απόψεις της 5-μελούς επιστημονικής επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία των μεταλλείων χρυσού στην περιοχή Χαλκιδικής και τις επιπτώσεις της στα δάση της περιοχής και στο φυσικό περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Ηλίας Β. Βουλγαρίδης

Καθηγητής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ (ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΧΡΥΣΟΥ) ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στη συνεδρίασή της με αριθμό 5/5-4-2013, όρισε ως μέλη επιτροπής για την υποβολή εισήγησης σχετικά με τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από τη λειτουργία Μεταλλείων Χρυσού επιφανειακής εξόρυξης, στην περιοχή της Χαλκιδικής τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

1.   Ζάγκας Θεοχάρης, Καθηγητής Δασοκομίας

2.   Στεφανίδης Παναγιώτης, Καθηγητής Διευθετήσεων Ορεινών Υδάτων

3.  Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Δασικής Εδαφολογίας

4. Μπακαλούδης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Η παραπάνω απόφαση γνωστοποιήθηκε στα μέλη της επιτροπής με το αριθμ. 1111/9-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Με σκοπό τη διαμόρφωση καλύτερης άποψης οργανώθηκε επίσκεψη στα δάση του όρους Κάκκαβος, στις 23/4/2013, στην οποία συμμετείχε και ο Δ/ντής του Εργαστηρίου Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών κ. Απόστολος Σκαλτσογιάννης ο οποίος ορίστηκε μεταγενέστερα μέλος της επιτροπής με το αριθμ. 1320/28-5-2013 έγγραφο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Η επιτροπή επισκέφθηκε την περιοχή των Σκουριών, το ανώτερο τμήμα της λεκάνης απορροής του Χαβρία ποταμού και στη συνέχεια πραγματοποίησε αυτοψία κατά μήκος της διαδρομής Σκουριές – Καρατζά Λάκκος, Ασπρόλακκας, Μετόχι. Κατά τη διάρκεια αυτής της αυτοψίας κατέγραψε τη σύνθεση των δασών της περιοχής και τις συνθήκες προσαρμογής των.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη ‘Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεταλλευτικών-Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική (Μ.Π.Ε)’, τις δημοσιεύσεις των μελών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας συνέταξε την ακόλουθη εισήγηση.

pdfΕΙΣΗΓΗΣΗΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: