Ρυθμιστική Διάταξη συλλογής – προστασίας αρωματικών & φαρμακευτικών βοτάνων απο το Δασαρχείο Μεσολογγίου

tsaiΚαι το Δασαρχείο Μεσολογγίου ανταποκρινόμενο στην ανάγκη ελέγχου και προστασίας των αρωματικών-φαρμακευτικών βοτάνων της περιοχής αρμοδιότητας του, λόγω της αυξημένης εμπορευματοποίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής,  εξέδωσε την αριθμ. 4/2013 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη (Δ.Α.Δ.) συλλογής – προστασίας αρωματικών & φαρμακευτικών βοτάνων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Δ.Α.Δ.: 

  1. Απαγορεύεται η εκρίζωση, κοπή, συλλογή και μεταφορά παντός είδους αρωματικών φυτών – φαρμακευτικών βοτάνων από δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και από δημόσιες χορτολιβαδικές-βραχώδεις εκτάσεις χωρίς την άδεια του Δασαρχείου Μεσολογγίου. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα είδη που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο (2) της παρούσας, με τους όρους αυτής.
  2. Επιτρέπεται η συλλογή του είδους Origanum Vulgare (ρίγανη) του γένους Origanum αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη ατομικών αναγκών και μέχρι του ποσού του μισού (½) κιλού την ημέρα κατά άτομο και μέχρι δύο (2) κιλά συνολικά για όλη την περίοδο συλλογής, με τους εξής όρους:

2.1. Απαγορεύεται η συλλογή στις εκτάσεις που κηρύχθηκαν αναδασωτέες καθώς και στις  περιοχές απόλυτης προστασίας.

2.2. Ο χρόνος συλλογής καθορίζεται αυστηρά από 1 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

2.3. Θα πρέπει να τηρείται πιστά ο σωστός τρόπος συλλογής-κοπής (8-10 εκατοστά πάνω από το έδαφος, δηλαδή περίπου του 6ου και 8ου μεσογονατίου διαστήματος από την κορυφή) και όχι εκρίζωση, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αειφορική διαχείριση του είδους
αυτού.

Οι παραβάτες και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και  τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ( άρθρο 268) ΝΔ 86/69. Τα παρανόμως συλλεγχθέντα προϊόντα κατάσχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4138/2013.

Σχετικά αρχεία:

Διαβάστε για το ίδιο θέμα:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Χλωρίδα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: