Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “αποκατάσταση περίφραξης εκατέρωθεν της βόρειας εισόδου του Ε.Δ. ΣΑΜΑΡΙΑΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ”, με προϋπολογισμό 34.953 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς κ.λ.π) από τα γραφεία της Δνσης Δασών Χανίων, οδός Χρυσοπηγή, 1ος όροφος Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821084211, FAX επικοινωνίας 2821087898, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Μπιζούρα Κατερίνα, Καστάνη Λουϊζα.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, στις 10 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (570€), και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 084.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της Δνσης Δασών Χανίων.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: