Προτάσεις για τη Δασική Νομοθεσία

syntagmaΑγαπητό Δασαρχείο

Μια και αρχίσαμε τα «περσυνά – προπερσυνά και βάλε ξινά σταφύλια» (που δεν είναι ξινά, καθώς δεν είναι σταφύλια) παραθέτω μια επιστολή που έστειλα τον Φεβρουάριο του 2011 στην Ειδική Γραμματεία Δασών, συμμετέχοντας, έστω προσωπικά, στην τότε διαβούλευση για την κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας.

Κατά μετέπειτα ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μου, που θα ήθελα να μου τις επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, εγκαταλείφθηκε το όλο εγχείρημα και ανατέθηκε σε ιδιώτες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΠΩΣ ΕΣΤΑΛΗ

Αρναία 14/2/2011

 ΠΡΟΣ:  ΥΠΕΚΑ – Ειδική Γραμματεία Δασών

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

Χαλκοκονδύλη 31 – 101 64 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για τη Δασική Νομοθεσία»

ΣΧΕΤ:   115845/110/27-1-2011

κ.  Ειδ. Γραμματέα,

Επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την ενέργειά σας αυτή, δηλ. να καλέσετε σε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση –κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας και συγχρόνως να ευχηθώ σε σας και τους συνεργάτες σας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και δύναμη στο έργο σας.

Θέλω να επισημάνω επίσης  ότι η προθεσμία των 15 ημερών για τη διαβούλευση, ίσως, είναι πολύ μικρή για μια Νομοθεσία με διατάξεις που ισχύουν εδώ και περισσότερο από εκατό χρόνια και που μέσα στον κυκεώνα αυτόν είναι δύσκολο, μέσα σε ένα 15νθήμερο, να βρεις και να αναφερθείς σε συγκεκριμένες διατάξεις, άρθρα και παραγράφους.

Πιστεύω  και εύχομαι η Επιτροπή που ορίσθηκε να εισχωρήσει σε όλον αυτόν το κυκεώνα και να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Για λόγους όχι μόνο δημοκρατικής εκπροσώπησης, αλλά και ουσίας, θα έπρεπε στα μέλη της Επιτροπής να συγκαταλέγονται εκπρόσωποι και των τριών Δασικών Κλάδων, είτε ως υπηρεσιακοί εκπρόσωποι, είτε ως συνδικαλιστικοί.

Εξ άλλου η Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη και για λόγους πολυφωνίας μπορούν να προστεθούν και δυο – τρία ακόμη μέλη.

Στη συνέχεια παραθέτω κάποιες παρατηρήσεις και προτάσεις που, χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο, ευελπιστώ να τύχουν της δέουσας προσοχής και ίσως συμβάλλω κι εγώ έστω λίγο στο όλο εγχείρημα:

Α΄  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

♦  Κάθε διάταξη που προβλέπει ενοικίαση εκμετάλλευσης Δημοσίων Δασών από ενοικιαστές (με μίσθωμα) να καταργηθεί. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ισχύει για έκτακτες καρπώσεις που δεν μπορούν να προβλεφτούν για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα Π.Δ. 126/1986 και δεν υπάρχουν πιστώσεις για να πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της ΚΕΔ, με τον περιορισμό ο Ενοικιαστής να είναι Δασικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Υλοτόμων.

♦  Αυτονόητο είναι ότι δεν μπορούν να υπάρχουν πολυετείς συμβάσεις εκμετάλλευσης Δασών.

♦  Να επανέλθει ο Δημόσιος Δασικός Φόρος, τουλάχιστον για τα μη Δημόσια Δάση και τα Δασοτεμάχια άνω των 50 στρεμμάτων.

♦  Να διευκρινιστεί πότε μια  Άδεια Υλοτομίας είναι Ατελής και πότε όχι, καθώς μετά την κατάργηση του φόρου γίνεται σύγχυση (Το Πρωτόκολλο Εξελέγξεως κάνει τη διαφορά).

♦  Ανάγκη να εκσυγχρονισθεί η θεώρηση των Δελτίων Μεταφοράς Δασικών Προϊόντων. Θα μπορούσε π.χ. να θεωρείται με διάτρηση έχοντας κάθε Δασική Μονάδα το δικό του Κωδικό Αριθμό.

♦  Να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις περί προσημάνσεων οι οποίες στηρίζονται  σε εγκυκλίους του 1937, 1952 & 1961. Ο αποκλεισμός των Δασοπόνων από αντικείμενα, που θεωρητικά και πρακτικά συμβαδίζουν με τις αρμοδιότητές τους, (όπως οι προσημάνσεις)      δημιουργούν σήμερα πρόβλημα, καθώς  να έρχονται σε δύσκολη θέση τόσο οι Δασοπόνοι, όσο και οι Προϊστάμενοί τους, οι οποίοι τους αναθέτουν αντικείμενα αυτονόητα συμβατά με την ειδικότητα, τις γνώσεις και την εμπειρία τους και σκοντάφτουν σε αναχρονιστικές διατάξεις και διαταγές.

Β΄  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ

 • Επαναφορά σε ισχύ των άρθρων 66 και 67 Ν.998/1979, όπως ίσχυαν, προκειμένου να συγκρατηθούν νέοι κάτοικοι στην Ελληνική ορεινή ύπαιθρο..
 • Η αρμοδιότητα της αυτοψίας και πρότασης – εισήγησης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 Ν.998/79, όπως κάθε φορά ισχύει, να ανήκει σε Δασοτεχνικό υπάλληλο (Δασολόγο, Δασοπόνο) που αποδεδειγμένα έχει διδαχθεί το γεωγραφικό σύστημα, ή έχει μετεκπαιδευτεί – επιμορφωθεί σε αυτό, καθώς και φωτοερμηνεία.
 • Το ίδιο και στην περίπτωση του άρθρου 67 Ν.998/1979   όπως κάθε φορά ισχύει και σε κάθε όμοια περίπτωση (Ν.1734/1987 κλπ.)
 • Οι ενημερωτικές  διαλέξεις, ομιλίες κλπ στα σχολεία της περιοχή τους κατά τα διαλαμβανόμενα  στο άρθρο 21 παρ. 2 Ν.998/79 πραγματοποιούνται και από ΤΕ Δασοπόνους.
 • Οι προϊστάμενοι των Δασοφυλακείων και οι υπάλληλοι του ΔΕ Δασοφυλάκων δύνανται σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Δασονομείου να πραγματοποιούν στα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια της περιοχή τους τις διαλέξεις, ομιλίες κλπ. που προβλέπονται από το άρθρο 21 παρ. 2 Ν.998/79.
 • Το όριο των χιλίων δραχμών (2,93 €)  για τις πταισματικές παραβάσεις του άρθρου 268 Ν.Δ. 86/1969 να ανέλθει τουλάχιστον στα 200,00 ΕΥΡΩ.
 • Δημόσιος Κατήγορος Δασικών Πταισμάτων να είναι ο Δασάρχης (πρ/νος Δασαρχείου) και ο Δασονόμος (πρ/νος Δασονομείου) της Έδρας του Ειρηνοδικείου.
 • Κατά την εκδίκαση των δασικών ανομημάτων, σε βαθμό πλημμελήματος, να δύναται να παρίσταται, εφόσον αδυνατεί ο Δικηγόρος του Δημοσίου, ως Πολιτική Αγωγή, ο Δ/της Δασών, ή ο Δασάρχης, ή έμπειρος υπάλληλος των κλάδων Δασολογικού, Δασοπονικού, που θα ορίζεται κάθε φορά από τον Δ/ντή Δασών, με πρόταση του οικείου Δασάρχη. (Είναι δυνατόν την ίδια ημέρα εκδίκασης υποθέσεων να ορίζονται διαφορετικοί υπάλληλοι, ανάλογα με την υπόθεση π.χ. άλλος για παράνομη θήρα, άλλος για παράνομη εκχέρσωση –κατάληψη)
 • Αποποινικοποίηση μερικών δασικών παραβάσεων και επιβολή διοικητικών προστίμων είτε από τα όργανα, είτα από τον Δασονόμο, Δασάρχη, Διευθυντή (κλιμακούμενο ύψος)  για παραβάσεις π.χ..:

– Αλιεία σε ορεινά ρέοντα ύδατα,

– Περιπτώσεις ρύπανσης περιορισμένης μορφής (π.χ. ρίψη απορριμμάτων)

– Παράνομη μεταφορά κυνηγ. Όπλου σε κάποιες περιπτώσεις.

– Παράνομη εκγύμναση σκυλιών χωρίς όπλο.

– Καιρός είναι να επικαιροποιηθεί και να υλοποιηθεί το ΔΑ.ΣΩ. με λειτουργία των Δασονομείων και Δασοφυλακείων σε 24ωρη εβδομαδιαία βάση.

Γ΄ ΘΗΡΑ

 • Καιρός είναι να εκσυγχρονιστούν τα καταστατικά των Κυνηγετικών Οργανώσεων, οι οποίες θα πρέπει να πλαισιωθούν, υποχρεωτικά, από επιστημονικούς συνεργάτες Δασολόγους και Δασοπόνους,
 • Πρέπει επίσης να τροποποιηθεί η όλη διαδικασία εξέτασης νέων κυνηγών. Πέρα από την εξέταση στο ερωτηματολόγιο, να υπάρχει δοκιμαστική περίοδος υπό την καθοδήγηση – επίβλεψη -παρακολούθηση από Δασικούς, Θηροφύλακες και έμπειρους νομοταγείς κυνηγούς, μέλους των Συλλόγων.
 • Εφόσον η Πολιτεία με τον Ν.3208/2003 χορηγεί προανακριτικά καθήκοντα στους Φύλακες Θήρας του άρθρου 267 Ν.Δ. 86/1969, να προβλεφθεί ώστε οι ήδη υπηρετούντες να συμπεριληφθούν στις διατάξεις αυτές χωρίς επαναπρόσληψή τους. (Ευχής έργον είναι να μπορούσαν να ενταχθούν στη Δασική Υπηρεσία, πράγμα δύσκολο, έως αδύνατο με τη σημερινή κρίση)

Δ΄ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

♦  Καιρός είναι η Δασική ηγεσία να ξεφύγει από τις αγκυλώσεις και να δεχθεί στην πράξη την προσφορά γνώσεων και εμπειρίας των υπαλλήλων του ΤΕ Δασοπονικού Κλάδου, τόσο στην εκπόνηση – σύνταξη μελετών. όσο και στην επίβλεψη δασοτεχνικών έργων και εργασιών, μετά την ισχύ των παρακάτω νομοθετημάτων:

 • Ν. 1734/87 (ΦΕΚ189 Α) Άρθρο 4, παράγρ. 5.
 • Π.Δ. 146/88 (ΦΕΚ Α’65/88),  Αρθρο 2.
 • Π.Δ. 109/1989 (ΦΕΚ Α/47/89) Άρθρο 3.
 • Γνωμ. ΝΣΚ 786/1993 (Νομ. Δελτ. 1993 σελ. 78).
 • Π.Δ. 285/1999 (ΦΕΚ Α/245/99).
 • Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ Α/114/01) Άρθρο 6.
 • Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α/69/07) Άρθρο 2.

Ε΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

♦  Ενεργοποίηση του άρθ. 38. παρ. 8 ν. 1845/1989 «Σε δίκες κατά των δασικών υπαλλήλων, που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας, παρίσταται Για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και μετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας εκπρόσωπος των Νομικών Υπηρεσιών Διοίκησης ή διορίζεται δικηγόρος με αμοιβή που βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Γεωργίας».

♦  Στις επιτροπές και στους πραγματογνώμονες του άρθρου 5, παρ. 1ζ, 2 & 3 του Π.Δ. 453/1977 να προστεθεί (Δασολόγος) ή Δασοπόνος.

♦  Αυτονόητο είναι ότι σε όμοιες περιπτώσεις (Β.Δ. 427/1970 άρθρο 4 κλπ) ορίζονται υπάλληλοι και του ΤΕ Δασοπονικού Κλάδου.

♦ Όλοι οι υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών ανεξαρτήτως ειδικότητας και κατηγορίας, ονομάζονται Δασικοί Υπάλληλοι. Σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διενεργούνται σεμινάρια επιμόρφωσης των Δασικών αυτών Υπαλλήλων, σε θέματα του δασικού αντικειμένου και για καθήκοντα ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου.

♦  Με εκπαιδευτικά προγράμματα ανά Νομό ή Περιφέρεια επιμορφώνονται και εφ’ όσον επιθυμούν, με αίτησή τους υπάλληλοι ΔΕ και ΥΕ με 5ετή υπηρεσία σε συναφή καθήκοντα, μετατάσσονται στον Κλάδο ΔΕ Δασοφυλάκων.

♦  Ο κλάδος  Δασοφυλάκων Β΄ καταργείται, οι δε υπηρετούντες Δασοφύλακες Β΄ εντάσσονται αυτοδίκαια στον Κλάδο Δασοφυλάκων Α΄, ο οποίος μετονομάζεται σε Κλάδο ΔΕ Δασοφυλάκων.

♦  Ο κλάδος των Δασοφυλάκων στελεχώνεται αποκλειστικά από  κατόχους Διπλώματος ΟΕΕΚ “Ειδικός Δασικής Προστασίας” και όπου απαιτείται Διπλώματος “Επιμελητής- Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Δασικής Αναψυχής”.

ΣΤ΄  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ.

♦  Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της Δασικής Υπηρεσίας:

– Μετά την απομάκρυνση των υπαλλήλων της από το αντικείμενο τους (το ΔΑΣΟΣ) όταν αυτό βρίσκεται στη χειρότερή του στιγμή (καίγεται) ήλθε η αντιμετώπιση των Δασικών Μονάδων από τις Περιφέρειες, όπου μεταφέρθηκαν με το Ν.2053/1997, σαν απλές διοικητικές υπηρεσίες, παραβλέποντας το πολυσχιδές και πολυποίκιλο αντικείμενο τους, με πρωταρχικό αυτό της Δασοπροστασίας, η οποία αν ατονήσει, ή το χειρότερο εκλείψει επέρχονται δυσμενή αποτελέσματα για το δασικό οικοσύστημα, εν πολλοίς μη αναστρέψιμα.

– Σε δεύτερη φάση έρχεται σήμερα η ένταξη των Περιφερειακών Δασικών Μονάδων στις νεοσύστατες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπου η ένταξη αυτή καθεαυτή δεν θα έβλαπτε, αν δεν συνοδεύονταν από τη θεσμοθέτηση νέων οργανογραμμάτων, για τη σύνταξη των οποίων είναι φανερό, ότι δεν ρωτήθηκαν εκπρόσωποι των Δ.Υ. είτε υπηρεσιακοί παράγοντες είτε εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργάνων.

– Θέλω να αποκλείσω την περίπτωση να συμμετείχαν Δασικοί στη σύνταξή τους καθώς σε θετική περίπτωση, σημαίνει ότι αυτοί ή δεν γνώριζαν, λόγω απειρίας, τη λειτουργία και το αντικείμενο της Δασικής Υπηρεσίας στην πληρότητά τους, στην καλύτερη περίπτωση, ή οραματίζονται μια Δασική Υπηρεσία υδροκέφαλη, με συμπιεσμένη βάση, μια Υπηρεσία που τη Διαχείριση και Προστασία των Δασών την αντιμετωπίζει σε επιτελικό επίπεδο, αρκούμενη σε ασκήσεις επί χάρτου, απομακρύνοντας έτι περισσότερο τον Δασικό από το Δάσος, ιδιαίτερα δε από την υλωρία, η οποία κατ΄ ομολογία όλων των ειδικών, διεθνώς, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμιά τεχνολογία, μελέτη ή έρευνα.

♦  Επισημαίνω επιλεκτικά  τρεις κραυγαλέες περιπτώσεις για του λόγου το αληθές:

♦  Με τη μεταφορά οργανικών θέσεων από τα Δασαρχεία στα Δ/νσεις Δασών των Νομών απογυμνώνονται τα Δασαρχεία σε βάρος της εφαρμοσμένης Δασοπονίας και της αποκεντρωμένης προσφοράς υπηρεσιών στον πολίτη.

♦  Με την υπαγωγή των Δασοφυλακείων απευθείας στα Δασαρχεία, καταργούνται τα Δασονομεία σε βάρος του όλου δασικού αντικειμένου των Δασαρχείων και ειδικά στην Δασοπροστασία, καθώς τα Δασονομεία και τα Δασοφυλάκεια είναι οι θεσμοθετημένες Δασικές Μονάδες για την βεβαίωση των δασικών παραβάσεων. Μια λεπτομέρεια την οποία δυστυχώς πολλοί Δασικοί τη θεωρούν  αμελητέα και που δυστυχώς αυτή η άποψη έφερε εν πολλοίς τη Δασική Υπηρεσία στη σημερινή άθλια κατάσταση. Για του λόγου το αληθές, ας ξεκινήσει ένα φορτηγό αυτοκίνητο φορτωμένο δασικά προϊόντα από την Ορεστιάδα, μέχρι την Καλαμάτα. Θα δεχθεί ελέγχους, από τροχονόμους, αστυνομικούς, εφοριακούς, ακόμη και από «αγροφύλακες» όχι όμως από Δασικούς. Και αυτό γιατί δεν λειτουργούν οι Υπηρεσίες έλεγχου και καταστολής που είναι τα Δασονομεία με τα υπ’ αυτά Δασοφυλάκεια. Η ειδική ανακριτική ιδιότητα του Δασικού Υπαλλήλου, από μόνη της, χωρίς επιστέγαση της αρμόδιας από το Νόμο Υπηρεσίας (άρθρο 26 ΠΔ 1213/1981) σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προλάβει να αποτρέψει πολύ περισσότερο να βεβαιώσει την κάθε δασική παράβαση (Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να μας το υπενθυμίζουν αυτό οι Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, οπότε είναι αργά).

♦  Όσον αφορά τις οργανικές θέσεις:

– Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις μειώθηκαν των ΠΕ Δασολόγων από   1.458 θέσεις σε  968 , των ΤΕ Δασοπόνων από 1.564 σε 681 και των ΔΕ Δασοφυλάκων από 2.007 σε 863 συν 65 ΥΕ Δασοφυλάκων.

– Συγκρίνοντας την κατανομή των θέσεων ανά Υπηρεσία με τα πρόσφατα Π.Δ. και την κατανομή των θέσεων του ΠΔ 1213/1981, σύμφωνα με την 264727/20-5-1983 (ΦΕΚ. Β΄ 269/1983) Υπουργική απόφαση παρατηρούμε ότι  αφαιρέθηκαν θέσεις από τον ΤΕ Δασοπονικό Κλάδο για να προστεθούν στους δυο άλλους κλάδους

– Έτσι έχουμε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κάπως έτσι είναι και στις άλλες Περιφέρειες):.

theseis

Πρέπει να γίνει γνωστό ότι το έμψυχο υλικό για την Διατήρηση, Προστασία, Ανάπτυξη, Διαχείριση και Βιώσιμη Αξιοποίηση των Δασών μας είναι ότι η πυρίτιδα για  την εκπυρσοκρότηση των κανονιών, κατά το γνωστό ιστορικό ανέκδοτο…

ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΜΕ ΤΙΜΗ

 Ιωάννης  Κέκερης – Δασοπόνος

Μέχρι 31/12/2010 υπάλληλος Δασαρχείου Αρναίας Χαλκιδικής

Με συντ. υπηρεσία 39 έτη, 11 μήνες & 09 ημέρες

Κιν. 6947605166ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , ,

7 replies

 1. Η επιστολή αναφέρει: Ο κλάδος των Δασοφυλάκων στελεχώνεται αποκλειστικά από κατόχους Διπλώματος ΟΕΕΚ “Ειδικός Δασικής Προστασίας” και όπου απαιτείται Διπλώματος “Επιμελητής- Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Δασικής Αναψυχής”.

  Σχόλιο: Πλέον είναι Τεχνικός Δασικής Προστασίας, έχουν αλλάξει λίγο τα μαθήματα στην Σχολή, αλλά όχι κάτι σημαντικό και όσο για το δίπλωμα του Ξεναγού, νομίζω ότι παντελώς αχρείαστο και πιάνει θέσεις από τους Δασοφύλακες, χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο. Ο Ειδικός/Τεχνικός Δασικής Προστασίας πλέον με τα δυο χρόνια στην Σχολή, τις 960 ώρες πρακτικής αλλά κ την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΕΠ, έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κάνει αυτός τον ξεναγό. Θα μου πείτε πως.. στο ΕΚΠΑ υπάρχει το σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης και Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες, 150 ώρες(3 μήνες)και με ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET:6. Μετά αναγκαστικά θα δώσει ΕΟΠΕΠ και θα μπει στο μητρώο των εκπαιδευτών ενηλίκων, αυτόματα λοιπόν με το που πάρει και την πιστοποίηση μπορεί να διδάξει στα ΔΙΕΚ κ συγκεκριμένα στην ειδικότητα μας ως εκπαιδευτής ενηλίκων, άρα η θέση του Ξεναγού, καλύπτεται πλήρως από έναν πιστοποιημένο Ειδικό/Τεχνικό Δασικής που θα έχει ολοκληρώσει και το σεμινάριο αυτό.

  Εγώ προσωπικά το έχω ολοκληρώσει και δεν πιστεύω ότι αξίζει το κόπο να χάνονται θέσεις στον κλάδο μας, που είναι και ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ……. για ξεναγούς.Από την στιγμή που μπορείς να είσαι εκπαιδευτής στα ΔΙΕΚ, τότε μπορείς και στους ΦΔΠΠ αλλά και στα Δασαρχεία αν χρειαστεί για επισκέψεις σχολίων κτλ.

 2. Καλό είναι να ασχοληθείτε με κάτι άλλο μιας και συνταξιοδοτηθήκατε, αφήστε τους εν ενεργεία που γνωρίζουν καλά τα παρελθόντα και προπαντός τα παρόντα!!

  • Έχετε δίκιο. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε τις προτάσεις από τους εν ενεργεία…

   Υ.Γ. 1. Τώρα είδα το σχόλιο εξ αφορμής του σχολίου του κ. Ιωάννη Κουρτέση.
   Υ.Γ. 2. Το έχω δηλώσει ξανά. είμαι συνταξιούχος, ως υπάλληλος, ως Δασικός ισόβιος.

 3. Από ότι αντιλαμβανόμαστε, κόπτεστε φαίνεται να βρουν εργασία στις Κ.Οργαν δασοπόνοι, δασολόγοι, επίσης τι λέτε ακριβώς ότι οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας και όχι φύλακες θήρας όπως τους αποκαλείτε, που προσελήφθησαν πριν το 2003 δεν έχουν προανακριτικά καθήκοντα!! πως λοιπόν κάνουν μηνύσεις, επίσης όπως αναφέρετε οι οργανικές θέσεις των δασολόγων ξεπέρασαν τις οργανικές των δασοφυλάκων μήπως αυτό είναι λίγο παράλογο!! που είναι η πρότασή σας για τουλάχιστον διπλασιασμό των οργανικών θέσεων των δασοπόνων και δασοφυλάκων

  • Όσον αφορά τους Θηροφύλακες η επιστολή είναι γραμμένη το 2011 και με τις μετέπειτα νομοθετικές ρυθμίσεις τα όσα γράφονται αποτελούν παρελθόν.
   Όσον αφορά τις οργανικές θέσεις οι αλλαγές έχουν γίνει με τα Π.Δ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Δεκέμβριος 2010). Έχουν γίνει πάμπολλες προτάσεις και διαμαρτυρίες σε αναμονή της τροποποίησης αυτών των διαταγμάτων. Προσωπικά δεν νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερη εξέλιξη.

 4. Δεν ξέρω για ποιό λόγο αλλα στα ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ στη δεύτερη παράγραφο παραλήφθηκαν οι δυο πρώτες σειρές. (Μάλλον φταίει η παύλα συλλαβισμού) ΟΛΟΚΛΗΡΗ η παράγραφος είναι:
   Σε δεύτερη φάση έρχεται σήμερα η ένταξη των Περιφερειακών Δασικών Μονάδων στις νεοσύστατες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπου η ένταξη αυτή καθεαυτή δεν θα έβλαπτε, αν δεν συνοδεύονταν από τη θεσμοθέτηση νέων οργανογραμμάτων, για τη σύνταξη των οποίων είναι φανερό, ότι δεν ρωτήθηκαν εκπρόσωποι των Δ.Υ. είτε υπηρεσιακοί παράγοντες είτε εκπρόσωποι των συνδι-καλιστικών οργάνων.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και πάλι

  • Έγινε η απαραίτητη διόρθωση. Ο κειμενογράφος του wordpress δεν έχει όλα τα σύμβολα του word με αποτέλεσμα κατά την προσπάθεια μορφοποίησης να διαγράψαμε κατά λάθος τις δυο γραμμές. Ευχαριστούμε για την επισήμανση.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: