Πρέπει να αναρτώνται οι εντολές μετακίνησης προσωπικού στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ;

diavgeiaΜια ματιά στις αναρτήσεις των Δασικών Υπηρεσιών στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  αρκεί για να διαπιστώσουμε ότι την μερίδα του λέοντος κατέχουν οι «εντολές μετακίνησης εκτός έδρας». Φυσιολογικό, θα σκεφτεί κάποιος, αφού το αντικείμενο της εργασίας των δασικών υπαλλήλων βρίσκεται στην ύπαιθρο και συνήθως σε μεγάλες αποστάσεις απο την έδρα των Δασαρχείων.

Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι η δημοσιοποίηση της παρουσίας των δασικών υπαλλήλων σε συγκεκριμένες περιοχές κατά την διάρκεια της νύχτας ή των μη εργάσιμων ωρών δίνει την δυνατότητα στους λαθροθήρες και τους λαθρουλοτόμους να αποφεύγουν τις περιοχές αυτές ή να προτιμούν άλλες. Κάποιοι άλλοι [π.χ. ΕΔΩ], μη γνωρίζοντας την λειτουργία των Δ.Υ., σκέφτονται πιο κακοπροαίρετα “…Δεν μπορεί να ανοίγεις το διαύγεια και να βλέπεις το απόλυτο 10 στα 10 να είναι εντολές κίνησης. Τι σημαίνει αυτό. Απλά ότι εκείνη την ημέρα μάλλον οι υπάλληλοι δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να απασχοληθούν με την σύνταξη των οδοιπορικών τους. …”.

Το ερώτημα αν πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια»), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3861/2010, οι εντολές μετακίνησης υπαλλήλων (γενικά) εκτός έδρας, με εντολή του Δημοσίου, τέθηκε και στο  Α’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα [Αρ. Γνωμ. 377/2012] ότι, οι εκδιδόμενες κατά το N.2685/1999 εντολές μετακίνησης των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του δεν περιλαμβάνονται στις αναρτητέες κατά το Ν.3861/2010 στα «Πρόγραμμα Διαύγεια» διοικητικές πράξεις.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση  [Αρ. Γνωμ. 377/2012] ο σκοπός του Ν.3861/2010, ήτοι η δημοσιοποίηση, μεταξύ άλλων, των επιμέρους δαπανών Υπουργείων , ΝΠΔΔ, κλπ., εκπληρώνεται με την ανάρτηση των αποφάσεων ανάληψης δαπανών, ενώ οι εντολές μετακίνησης δεν αποτελούν «επιμέρους δαπάνη», ούτε και περιλαμβάνονται στις λοιπές περιοριστικώς αναφερόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 αναρτητέες στο Πρόγραμμα Διαύγεια διοικητικές
πράξεις.

Επισημάνθηκε ότι “…η ιδιαίτερη φύση των εντολών μετακίνησης προσωπικού, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλονται από επείγοντες λόγους πράγμα που καθιστά δικαιολογημένη , την εκ μέρους του νομοθέτη παράλειψη τους από τις περιοριστικώς απαριθμούμενες περιπτώσεις ανάρτησης της παρ. 1 του άρθρου 2, δεδομένου ότι είναι δυνατή η μετακίνηση και με προφορική εντολή (άρθρο 3 παρ . 3 του Ν.2685/1999) σε επείγουσες περιπτώσεις η δε μετακίνηση εγκρίνεται στην περίπτωση αυτή εκ των υστέρων . Εάν επομένως θεωρούνταν υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση η ανάρτηση της εντολής και δεδομένου ότι κατά το νόμο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της αναρτητέας πράξης χωρίς την προηγούμενη ανάρτηση της, θα ετίθετο ζήτημα έμμεσης κατάργησης της ρητώς προβλεπόμενης στο Ν.2685/1999 περίπτωσης χορήγησης προφορικής εντολής όταν η έγκριση της μετακίνησης έπεται της εκτέλεσης της.”

Με το αρ. πρωτ. 2/31262/0026/29-4-2013 έγγραφο προς την Υ.Δ.Ε. ν. Φωκίδας, η 26η Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών διατάξεων του Γ.Λ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: “Όσον αφορά την υποχρέωση ανάρτησης των εντολών μετακίνησης στον ιστότοπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” επισημαίνεται ότι εκκρεμεί η αποδοχή της αριθ. 377/2012 γνωμοδότησης του Α’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που έχει γίνει δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, και από τον συναρμόδιο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.”.

Γνωρίζουμε ότι αρκετές δασικές υπηρεσίες δεν αναρτούν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις εντολές μετακίνησης και η εξόφληση τους γίνεται κανονικά.

Μήπως πρέπει να διευκρινιστεί το όλο θέμα ώστε να ισχύει η ορθή διαδικασία για το σύνολο των δασικών υπηρεσιών;

Σχετικό αρχείο: 

  • Αρ. Γνωμ. 377/2012 ΝΣΚ Ανάρτηση στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια»), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3861/2010, των εντολών μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας , με εντολή του Δημοσίου , των ΟΤΑ Α’ και β’ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ .
  • Αρ. πρωτ. 2/31262/0026/29-4-2013 έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών διατάξεων του Γ.Λ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: