Βιοποικιλότητα: σε κίνδυνο και χωρίς πόρους για τη διατήρησή της

biodiversityΤρία χρόνια µετά από τις διεθνείς συµφωνίες για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, η βιοποικιλότητα στην Ευρώπη εξακολουθεί να απειλείται. Η οργάνωση Friends of the Earth Europe που παρακολουθεί την πρόοδο για την προστασία της βιοποικιλότητας σε 18 χώρες της ΕΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι:

Η χρηματοδότηση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας από τους προϋπολογισμούς των κρατών έχει παραμείνει στάσιµη, ενώ έχει κατατεθεί η πρόταση να διπλασιάσει έως το 2015, όπως συμφωνήθηκε σε διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Επιβλαβείς επιδοτήσεις σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας εξακολουθούν να καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα σε όλη την Ευρώπη, παρά τις δεσµεύσεις ότι θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά, προς το παρόν δεν υπάρχει πρόοδος.

Καίριοι τοµείς για τη διάσωση της βιοποικιλότητα όπως αυτός της δασοκοµίας φαίνεται ότι δεν προστατεύονται επαρκώς µε ελάχιστες εξαιρέσεις, π.χ. Εσθονία, ενώ οικοτόποι και προστατευόµενες περιοχές ζωτικής σηµασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι επίσης υπό πίεση.

Σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί κεντρικός στόχος είναι η αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων της απώλειας της βιοποικιλότητας, η µείωση των άµεσων πιέσεων και η προώθηση της βιώσιµης χρήσης γης και οικοσυστηµάτων, η διαφύλαξη των οικοσυστηµάτων, των ειδών και της γενετικής ποικιλοµορφίας µε στόχο να αυξηθούν τα οφέλη για την κοινωνία και τους πολίτες µε έναν στρατηγικό ορίζοντα µέχρι το 2020.

Με βάση τις διεθνείς συµφωνίες το 2020 θεωρείται έτος σταθµός καθώς µέχρι τότε ο ρυθµός απώλειας όλων των φυσικών οικοτόπων, συµπεριλαµβανοµένων των δασών, πρέπει να έχει ελαττωθεί κατά το ήµισυ ενώ ταυτόχρονα αντίστοιχοι στόχοι υπάρχουν σχετικά µε την υποβάθµιση και τον κατακερµατισµός των οικοσυστηµάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο στόχων εντάσσεται και η αποτροπή εξαφάνισης των γνωστών απειλούµενων ειδών και ιδίως εκείνων που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη µείωση σε πληθυσµούς.

Τα οικοσυστήµατα παρέχουν βασικές υπηρεσίες για την δηµόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή και την ευηµερία. Η προστασία της βιοποικιλότητας προασπίζεται τα δικαιώµατα και τις ανάγκες των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, των φτωχών και των ευάλωτων.

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΟΙΚΟΤΡΙΒΕΣΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: