ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: Vascular Plants of Greece: An Annotated Checklist (Τα Φυτά της Ελλάδας)

vascularfloraflyerLARGE

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 13ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη 3-6 Σεπτεμβρίου 2013), η παρουσίαση του βιβλίου: Vascular plants of Greece: an annotated checklist.

Η πλήρης αναφορά του βιβλίου είναι η εξής:
DIMOPOULOS, P., RAUS, TH., BERGMEIER, E., CONSTANTINIDIS, TH., IATROU, G., KOKKINI, S., STRID, A. & TZANOUDAKIS, D. 2013: Vascular plants of Greece: an annotated checklist. – Berlin: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin; Athens: Hellenic Botanical Society. Englera 31: 1-370.

Το βιβλίο θα είναι στη διάθεση του κοινού εντός του Νοεμβρίου 2013.

Το βιβλίο “The Vascular Plants of Greece: An Annotated Checklist”:

  • αποτελείται από 370 σελίδες
  • είναι κοινή έκδοση της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας και του Βοτανικού Μουσείου-Βοτανικού Κήπου του Βερολίνου (Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem (BGBM), Freie Universität Berlin)
  • είναι προϊόν μιας πρωτόγνωρης συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας εθελοντικού χαρακτήρα από τους επιστήμονες της επιτροπής συντονισμού με τη συμμετοχή-συμβολή και των Ελλήνων και αλλοδαπών Βοτανικών – μελετητών της ελληνικής χλωρίδας
  • Η εκτύπωση του βιβλίου χρηματοδοτήθηκε από το Βοτανικό Μουσείο-Βοτανικό Κήπο του Βερολίνου (BGBM), Freie Universität Berlin).

Περιεχόμενο της πρώτης Έκδοσης (2013) για τη Χλωρίδα της Ελλάδας

Εισαγωγή

Η εισαγωγή του βιβλίου έχει έκταση 30 σελίδων και περιλαμβάνει:
α) γενική σύνοψη του ιστορικού υπόβαθρου και του σκοπού του πρώτου καταλόγου της αυτοφυούς Ελληνικής Χλωρίδας που έχει δημοσιευτεί ποτέ,
β) σύνοψη της ποικιλότητας της Ελληνικής χλωρίδας,
γ) σύνοψη και περιγραφή των τύπων κατανομής,
δ) λεπτομερή ανάλυση των χλωριδικών δεδομένων της Ελλάδας με βάση:
ι) τα παρατηρούμενα πρότυπα κατανομής (γενική εξάπλωση και εξάπλωση στις χλωριδικές-φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας),
ιι) τις οικολογικές τους προτιμήσεις για τύπους οικοτόπων,
ιιι) τις βιομορφές,
ιv) το καθεστώς ενδημισμού,
v) το καθεστώς των ειδών με περιορισμένη εξάπλωση,
vi) τα αυτόχθονα και τα αλλόχθονα είδη, κτλ.

Κατάλογος Ελληνικής Χλωρίδας (110 σελίδες)

Ο κατάλογος είναι σε μορφή πίνακα. Κάθε φυτικό είδος ή υποείδος (taxon) θα αντιστοιχεί σε μία γραμμή με αρκετές στήλες που θα περιέχουν πληροφορίες σε κωδικοποιημένη ή συντετμημένη μορφή. Η πρώτη στήλη θα περιέχει τον μοναδικό αύξοντα αριθμό κάθε φυτού. Οι υπόλοιπες στήλες, από αριστερά προς τα δεξιά, θα περιλαμβάνουν:
(1) Λατινικό/επιστημονικό όνομα (Scientific name)
(2) Γεωγραφική εξάπλωση στην Ελλάδα (Distribution in Greece)
(3) Κατάσταση ενδημισμού (Endemism status)
(4) Καθεστώς ειδών με περιορισμένη εξάπλωση (Range-restricted status)
(5) Γενική εξάπλωση στη Μεσόγειο, την Ευρώπη, τον κόσμο
(6) Βιομορφή (Life form)
(7) Οικότοπος (Habitat)
(8) Χαρακτηρισμός ως αύτοχθον (indigenous – I) ή άλλοχθον (alien – A).

Υπάρχουν 5 παραρτήματα: με τα εξής χαρακτηριστικά:

Παράρτημα Ι (9 σελίδες, 798 φυτικά taxa που ανήκουν σε 48 οικογένειες) : Φυτά που έχουν εξαιρεθεί από την Ελλάδα καθώς είχαν αναφερθεί από λάθος, μη εγκατεστημένα αλλόχθονα είδη, μη σταθεροποιημένα υβρίδια, ταξινομικά αινιγματικά ή εξαφανισμένα είδη.

Παράρτημα ΙΙ (100 σελίδες, 6650 καταγραφές): Κατάλογος συνωνύμων και μη ορθών ονομάτων και αντιστοιχία τους με τα έγκυρα και αποδεκτά σήμερα ονόματα.

Παράρτημα ΙΙΙ (45 σελίδες,1015 επεξηγηματικά σχόλια):Σχόλια για όλα τα taxa που αναφέρονται στο Παράρτημα I (αποκλειόμενα taxa), καθώς επίσης για φυτικά taxa του κύριου χλωριδικού καταλόγου για λόγους ταξινομικούς, ονοματολογικούς και απόκλισης από τους αποδεκτούς κανόνες.

Παράρτημα IV: Βιβλιογραφία

Παράρτημα V (216 έγχρωμες φωτογραφίες σε 48 σελίδες): έγχρωμες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας για φυτικά είδη ιδιαίτερης σημασίας από ταξινομική, οικολογική σκοπιά και ως προς τη γεωγραφική τους κατανομή: α) σπάνια και/ή ενδημικά είδη, β) κοινά είδη χαρακτηριστικά της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης που χαρακτηρίζουν επίσης και τους οικοτόπους που έχουν υιοθετηθεί στο παρόν βιβλίο.

Η Ελληνική Χλωρίδα σε αριθμούς

Με βάση τα αποτελέσματα του βιβλίου για τα Φυτά της Ελλάδας:

Η Ελληνική χλωρίδα με αριθμούς:

  • Οικογένειες: 185
  • Γένη: 1072
  • Είδη: 5752
  • Υποείδη: 1893
  • Είδη και υποείδη: 7655
  • Φυτικά taxa: 6600

Η Ελλάδα κατέχει το 6% της έκτασης της Μεσογείου, αλλά το 26% της Μεσογειακής χλωρίδας. Η Ελληνική χλωρίδα, λαμβάνοντας υπόψη τον πλούτο της σε είδη σε σχέση με την έκτασή της (ως μέτρο της βιοποικιλότητας), είναι μεταξύ των πλουσιότερων χλωρίδων των Ευρωπαϊκών και των Μεσογειακών ή των Μεσογειακού κλιματικού τύπου περιοχών.

Η Ελλάδα με βάση την έκτασή της θα αναμενόταν (πρόβλεψη) να έχει περίπου 4000 είδη. Επομένως, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται περίπου από 50% μεγαλύτερο πλούτο σε είδη φυτών σε σύγκριση με τα στατιστικώς αναμενόμενα.ΚατηγορίεςΧλωρίδα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: