Με το Π.Δ. 157/2013 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δασών της Γ.Γ. Στρατηγικών Επενδύνσεων

ypourgeio anaptyxisΔημοσιεύτηκε, σήμερα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το υπ’ αριθμ. 157 Προεδρικό Διάταγμα της 30ης Οκτωβρίου 2013  με το οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 12 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90)  στη συσταθείσα Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία συστήνονται και υπάγονται η Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής και η Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων.  Στην Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i. Τμήμα Πολεοδομίας.
ii. Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων.
iii.Τμήμα Δασών.
iv. Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας.
v. Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 157/2013 οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δασών είναι:

 • Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση  των διαδικασιών που απαιτούνται για τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.
 • Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αδειών χορήγησης άδειας επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, κατά το άρθρο 1 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει
 • Η βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων για στρατηγικές επενδύσεις, μετά την πάροδο 45 ημερών, κατά την παράγραφο 6 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει
 • Η διενέργεια αυτοψιών και η λήψη σχετικών δεδομένων (δασικών χαρτών, γεωχωρικών δεδομένων, αε

  ροφωτογραφιών και λοιπού σχετικού υλικού) από τις

  κατά τόπους αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες.

 • Η συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα της

  Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων.

 • Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 

  της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων  

  ΕΣΧΑΣΕ.

Στο Τμήμα Δασών προΐσταται υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος Κατηγορίας ΤΕ του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

Σχετικά αρχεία:

 • Π.Δ. 157/2013 (ΦΕΚ Α’ 249) «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
 • Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 90/Α/2013)

Διαβάστε επίσης:

dasarxeio.comΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags:

7 replies

 1. 1.Το άρθρο 22 ……….κατά παρέκλιση φυσικά……… αναφέρεται σε έκδοση σχετικής άδειας (ασαφέστατο ) και όχι σε έκδοση βεβαίωσης χαρακτηρισμού.
  2. Η εισήγηση, προέρχεται απο την Γενική Γραμματεία με γνωματεύση τίνος…….του Προϊσταμένου που μπορεί να είναι όλων των υπολοίπων επιστημονικών τεχνικών κλάδων, εκτός απο αστροναύτη…………..
  3. Οι άδειες επέμβασης πλέον περιλαμβάνονται ενσωματωμένες εντός της ΠΠΕ ή ΜΠΕ με γνωμοδότηση των Δασικών Αρχών και δεν εκδίδονται αυτόνομα απο καμία αρχή . Στην περίπτωση αυτή θα γνωμοδοτεί ο Υπουργός μετά απο ανάλογη εισήγηση ………..?
  4. Οι βεβαιώσεις χαρακτηρισμού, εντάσσονται στα ψηφιακά δεδομένα των Δασικών Αρχών και αποδίδονται κατά την σύνταξη των δασικών χαρτών ως τελεσίδικες πράξεις. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων του Υπ.Ανάπτυξης ώστε να ψηφιοποιηθούν οι πράξεις και να χρησιμοποιούνται ανάλογα……….ανεξερεύνητο φυσικά?

 2. Είναι τραγικό το κείμενο και απαίσχυντα μη νομικά δομημένο.
  α) Δεν υπάρχει Π.Δ που να υπερισχύει Νόμου , εκτός του ότι αναζητείται η παράγραφος 6 του Ν.3894/2010 …………..(αναφέρεται και στο κείμενο στο ΦΕΚ) , ο οποίος σημειωτέον δεν αναφέρει ότι καταργούνται διαταξεις του 998/79.
  β) Δεν είναι δυνατόν, να εκδίδονται βεβαιώσεις χαρακτηρισμού απο άλλη αρχή , πέραν αυτή που προσδιορίζει ο Ν.998/79 και καθοριζεται απο το Σύνταγμα.
  γ) Είναι αν μη τι άλλο γελοίο να αναφέρεται ότι θα προϊσταται της Δ/νσης Δασών (Μηχανικός, ή πιθανόν Γεωτεχνικός _Γεωπόνος,Κτηνίατρος,Γεωλόγος) ο οποιος θα εγκρίνει επεμβάσεις σε δασική έκταση ή βεβαιώσεις χαρακτηρισμών.
  Θεωρώ, ότι τα νομικά επιτελεία του Υπ.Ανάπτυξης χρήζουν εκ νέου εισαγωγή στην Νομική Σχολή και οι συντάσσοντες τα Π.Δ χρήζουν αν μη τι άλλο επιμόρφωση εφαρμογής δράσεων ή δόμησης αρμοδιοτήτων…………..ευγενική επισήμανση.

  • «6. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας μεταφέρεται κατ’ απο­κλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων δια­τάξεων, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ­ων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος, με αιτιολο­γημένη απόφασή του, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και την υποβολή της δηλώσεως της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, και είτε αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείμενες διατάξεις είτε αιτιολογημένα απορρίπτει αυτήν, εντός διαστήματος ενός (1) μηνός.» – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 6 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν. 4146/13, ΦΕΚ-90 Α/18-4-13

  • Οι συντάκτες του ΠΔ παρέλειψαν το "...του άρθρου 22..."

Trackbacks

 1. Παίρνει σάρκα και οστά η αδειοδοτική αρχή για τις επενδύσεις | Δασαρχείο
 2. «Τσιμέντο» στα δάση, «φωτιά» στις δασικές υπηρεσίες | Δασαρχείο

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: