Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο για τα λύματα

eu

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2013

Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο για τα λύματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Το Δικαστήριο απεφάνθη ήδη τον Οκτώβριο 2007 ότι η Ελλάδα δεν τηρούσε την υποχρέωσή της όσον αφορά την ορθή επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, καθώς 23 οικισμοί σε ολόκληρη τη χώρα δεν διέθεταν τα αναγκαία συστήματα συλλογής και επεξεργασίας τους. Έξι χρόνια μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, έξι οικισμοί δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τα πρότυπα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζητά από το Δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμα, προτείνοντας κατ’ αποκοπή ποσό ύψους €11 514 081 και ημερήσια χρηματική ποινή €47 462 μέχρις ότου τηρηθούν οι υποχρεώσεις.

Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, το 2007, σημειώθηκε σχετική πρόοδος και 17 από τους οικισμούς που δεν τηρούσαν τα πρότυπα συμμορφώθηκαν. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη στους υπόλοιπους έξι. Τα κατασκευαστικά έργα σε τρεις οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν από την 1η Απριλίου 2014 στο Μαρκόπουλο, τα τέλη του 2015 στο Κορωπί και τα μέσα του 2017 στη Ν. Μάκρη. Έχει αρχίσει η κατασκευή έργου στη Λευκίμμη της Κέρκυρας, αλλά για δύο άλλους οικισμούς της Αττικής (Αρτέμιδα και Ραφήνα) δεν έχει ακόμα αποφασιστεί σε ποιον χώρο θα κατασκευαστούν οι σχετικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα εν λόγω έργα θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρωθεί το 2005.

Η μη επεξεργασία των λυμάτων στους οικισμούς αυτούς συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία των κατοίκων καθώς τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορεί να μολυνθούν με επιβλαβή βακτήρια και ιούς. Τα ανεπεξέργαστα λύματα περιέχουν επίσης θρεπτικά συστατικά, όπως το άζωτο και ο φωσφόρος, τα οποία μπορούν να βλάψουν το θαλάσσιο περιβάλλον ευνοώντας την υπέρμετρη ανάπτυξη φυκών τα οποία καταπνίγουν τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Η κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας ευημερίας της τουριστικής βιομηχανίας, ενός καίριου κλάδου για την ελληνική οικονομία.

Έχοντας πλήρη συνείδηση της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η Επιτροπή πιστεύει ότι, αν δεν γίνουν τώρα οι επενδύσεις αυτές, θα υπάρξει υψηλότερο κόστος για την Ελλάδα στο μέλλον. Μετά από σύσταση του επιτρόπου Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτότσνικ, η Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ και ζητά την επιβολή προστίμων.

Ιστορικό

Όλες οι πόλεις, μικρές και μεγάλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα αστικά τους λύματα βάσει της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Ο κύριος τύπος επεξεργασίας αστικών λυμάτων που προβλέπει η οδηγία είναι ο βιολογικός ή «δευτερογενής». Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων απορρίπτουν λύματα σε υδατικά συστήματα που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα, απαιτείται επεξεργασία ανώτερου επιπέδου. Οι σχετικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας έπρεπε να είναι έτοιμες το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1998. Για τους οικισμούς άνω των 15.000 κατοίκων που δεν απορρίπτουν λύματα σε ευαίσθητες περιοχές, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των υποδομών δευτερογενούς επεξεργασίας έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2000. Για μικρότερους οικισμούς η προθεσμία συμμόρφωσης ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2005.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

Βλέπε επίσης:

Για τη δέσμη αποφάσεων του Νοεμβρίου σχετικά με παραβάσεις, βλέπε MEMO/13/1005

Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλέπε MEMO/12/12.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm

Για στατιστικές σχετικά με τις παραβάσεις εν γένει, βλέπε:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: