Προστασία Ελατοδασών απο το Δασαρχείο Λιβαδειάς

elato

Μέχρι και το βράδυ της 24ης ∆εκεµβρίου 2013, ειδικές οµάδες επιφυλακής και περίπολα ελέγχου του Δασαρχείου Λιβαδειάς, θα περιπολούν στα ελατοδάση της περιφέρειας του, για την αποτελεσµατικότερη πρόληψη – καταστολή της παράνοµης υλοτομίας & διακίνησης ελατοκορυφών και άλλων δασικών ειδών που συνηθίζεται τις εορτές των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αριθμ. 4887/221574/26.11.2013 απόφαση του ∆ασαρχείου Λιβαδειάς:

  1. απαγορεύεται στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λιβαδειάς, η υλοτοµία και µεταφορά ελατοκορυφών και καλλωπιστικών κλώνων από όλα τα Δηµόσια και µη Δηµόσια δάση.
  2. Από την 29η Νοεµβρίου συγκροτούνται ειδικές οµάδες επιφυλακής και περίπολα ελέγχου καθηµερινά – Κυριακές κλπ – µέσα στα ελατοδάση της περιφέρειας του ∆ασαρχείου Λιβαδειάς, µέχρι και το βράδυ της 24ης ∆εκεµβρίου, ώστε να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι παράνοµες υλοτοµίες και µεταφορές τέτοιων δασικών προϊόντων. 
  3. Οι επικεφαλής θα συντονίζουν τις ηµερήσιες περιπόλους καθώς και τις νυχτερινές ενέδρες που θα πραγµατοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως. 
  4. Ο έλεγχος των διαφόρων µέσων καθώς και των καταστηµάτων και χώρων πώλησης χριστουγεννιάτικων δένδρων και καλλωπιστικών κλώνων, για διαπίστωση της νόµιµης προέλευσής τους, θα γίνεται µε κάθε προσοχή, σχολαστικότητα και διακριτικότητα. 
  5. Τα συνεργεία επιφυλακής που συγκροτούνται θα εφοδιασθούν µε τα απαραίτητα έντυπα (έκθεση κατασχέσεως κλπ.). 
  6. Τα δενδρύλλια που θα διακινούνται νόµιµα θα πρέπει να φέρουν ειδική µολυβδοσφραγίδα πλησίον της κορυφής τους και στα µεσογονάτια διαστήµατα µεταξύ του 2ου και 4ου σπονδύλου από τον επικόρυφο βλαστό και να φέρουν καθαρό το αποτύπωµα της ∆ασικής Σφύρας στην επιφάνεια τοµής, καθώς επίσης τα παραστατικά στοιχεία αγοράς κλπ. 
  7. Στο τέλος της περιόδου οι ∆ασοπόνοι υπεύθυνοι των περιοχών θα αναφέρουν τα αποτελέσµατα της όλης προσπάθειας πρόληψης και δίωξης των λαθροϋλοτόµων – λαθροµεταφορών.


ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: