Απάντηση στο δημοσίευμα “Αφού έχουμε ΖΟΕ γιατί η Δασική Υπηρεσία δεσμεύει ακίνητα ως χορτολιβαδικά;”

patmos

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Απάντηση στο από 25-9-2013 δημοσίευμα με τίτλο “Αφού έχουμε ΖΟΕ γιατί η Δασική Υπηρεσία δεσμεύει ακίνητα ως χορτολιβαδικά;” του Σπύρου Μαυρωνά, κατοίκου Πάτμου.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού δημοσιεύματος, σας παραθέτουμε περίληψη της αριθ. πρωτ. 53494/2008/4-10-2013 απάντησης της Υπηρεσίας μας, που αποστείλαμε στον ίδιο και κοινοποιήσαμε στην Υπηρεσία Δόμησης Καλύμνου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Νήσου Πάτμου και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε.

Α) Με το αριθ. πρωτ. 90858/952/4-6-07 έγγραφό του το Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί σχετικού ερωτήματος της υπηρεσίας μας, μας έδωσε πληροφορίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις οφειλόμενες ενέργειές μας και μας δόθηκε η εντολή να κατατεθούν αγωγές υπέρ του Δημοσίου, στα κατά τεκμήριο δημόσια ακίνητα (δάση-δασικές εκτάσεις) της νήσου Πάτμου. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι ΄΄δεν υπάρχει εγκύκλιος διαταγή ή απόφαση, εκδοθείσα κατά το παρελθόν, που να ορίζει ότι για την νήσο Πάτμο ισχύει το Χρυσόβουλο του Αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού΄΄ και ότι από τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας δεν προκύπτει ότι η νήσος εξαιρείται από τη διαδικασία αναγνώρισης (διοικητική ή δικαστική)΄΄. Συνεπώς, η υπηρεσία μας οφείλει και πρόκειται μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, να καταθέσει αγωγές για όλα τα ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε, ότι στις εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, πέραν των δασών και των δασικών εκτάσεων, περιλαμβάνονται και οι διαχρονικά χορτολιβαδικές – βραχώδεις –πετρώδεις εκτάσεις.  Επίσης διευκρινίζουμε ότι οι πρώτες κτηματολογικές εγγραφές θα αποτελέσουν οριστικό τίτλο κυριότητας εφόσον εξετασθούν δικαστικά και τελεσιδικήσουν οριστικά όλες οι εκκρεμείς αγωγές. Η απάντηση του Υπουργείου κοινοποιήθηκε στην Καρδάση Αντωνία, συμβολαιογράφο Πάτμου, ύστερα από αίτησή της.

Β) Για όλα τα ανωτέρω ενημερώσαμε το Τμήμα Πολεοδομίας του Επαρχείου Καλύμνου προκειμένου να τα έχει υπόψη κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών σε χορτολιβαδικές-βραχώδεις εκτάσεις.

Γ) Με το αρθ. 18 του Νόμου 3800/1957 (ΦΕΚ 256Α΄)΄΄περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί προστασίας και διοικήσεως των δημοσίων κτημάτων κειμένων διατάξεων, ως και των διεπουσών τον εν Δωδεκανήσω Οργανισμόν Ν.2100/1952) κλπ ΄΄, παραχωρήθηκαν ιδιοκτησιακά στον Δήμο Πάτμου μόνο οι νησίδες Τρακονήσι, Αγία Θέκλα, Αγιογεωργονήσι-Σκλάβες, Άνυδρος, Καλόβολος, Μακρονήσι, Ψαθονήσι, Τσούκα, Αβάφτιστο, Σμηνερονήσι, Κομαρονήσι, Εριφούσα, Σπαλαθονήσι, Αγρελούσα, Μανώλη-Νησιά), παρά των συγκρότημα των Αρκιών αίτινες κατοικούνται΄΄ και είναι οι μόνες μη αμφισβητούμενες ιδιοκτησιακά περιοχές.

Δ)Μέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη του ΟΤΑ Πάτμου, για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων, ακολουθείται η διαδικασία του αρθ. 14 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, με την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού. Από όσα έχουμε προαναφέρει, ουδόλως προκύπτει ότι αναφερόμαστε ψευδώς κατά την τελεσιδικία των πράξεων χαρακτηρισμού, ότι οι ανωτέρω εκτάσεις ανήκουν κατά τεκμήριο στο δημόσιο.

Ε) Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στις βεβαιώσεις, που εκδίδονταν από την υπηρεσία μας κατά το παρελθόν. Σας γνωρίζουμε ότι όσες από τις παλαιές βεβαιώσεις είναι μη τελεσίδικες δεν έχουν σήμερα αποδεικτική ισχύ και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πολεοδομία για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

ΣΤ) Οι περιοχές εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), είναι περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμών προϋφισταμένων του 1923, στις οποίες ισχύουν μεν διαφορετικοί όροι δόμησης, κατάτμησης και χρήσεων γης, απαιτείται όμως τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού για την έκδοση άδειας δόμησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Ύστερα από όλα όσα έχουμε αναφέρει, προκύπτει ότι οι ενέργειες της υπηρεσίας μας δεν είναι αυθαίρετες και κινούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, βάσει διαταγών και εγκυκλίων του αρμοδίου Υπουργείου και των υποδείξεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αντιθέτως, η παράλειψη προβολής δικαιωμάτων στις εκτάσεις, που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και των εκάστοτε νόμων περί κτηματογράφησης, θα αποτελούσε παράβαση καθήκοντος και θα θεωρείτο απεμπόληση των συμφερόντων του Δημοσίου, τα οποία έχουμε ορκισθεί και οφείλουμε να προασπίζουμε.

Εξάλλου, εφόσον επιλυθεί με έναν από τους νόμιμους τρόπους το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που διέπει τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, η δόμησή τους δεν απαγορεύεται από τη Δασική Νομοθεσία και υπόκειται στην κρίση των εκάστοτε Πολεοδομικών Υπηρεσιών.

Η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου
Μπαλατσούκα Αικατερίνη
Δασολόγος MSc

Φωτογραφία: patmostimes.grΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: