Πρόσω ολοταχώς για την κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας

Με την αρ. πρωτ.  121112/13.12.2013 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. κ. Κ. Τριάντη, εγκρίθηκε το από 04.12.2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας», στο σύνολό του και κατακυρώθηκε το έργο με τίτλο: «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας» στην ένωση εταιρειών “NERCO-N. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.” – “ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε” – “ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.”, με συνολικό κόστος υλοποίησης ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και έξι λεπτά 1.197.375,06 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την προσφορά της.

dasarxeio_logoΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: