Αυτοψία στα δασικά οικοσυτήματα του Νομού Χανίων

crete

Σχετικά με τα προβλήματα των δασών του Νομού Χανίων και την αντιμετώπιση τους, πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία στις 11/11/2013 έως τις 14/11/2013 περιοχών από προσκεκλημένους ειδικούς επιστήμονες κ. Ζάγκα (καθηγητή Α.Π.Θ) και κ. Αβτζή (ερευνητή Ι.Δ.Ε Θεσσαλονίκης) και τους φυτουγειονομικούς ελεγκτές της Διεύθυνσης Δασών Χανίων και διαπιστώθηκαν εν περιλήψει τα ακόλουθα:

• Στην ορεινή περιοχή των Σφακίων εξετάστηκε ενδελεχώς το πρόβλημα των μαζικών νεκρώσεων τραχείας Πεύκης. Η επιτόπια εξέταση ανέδειξε ότι το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα διάφορων οικολογικών και ανθρωπογενών παραγόντων οι οποίοι μειώνουν την ζωτικότητα των δένδρων και στη συνέχεια αυτά καθίστανται ευπαθή στην προσβολή φλοιοφάγων εντόμων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος κρίνεται απαραίτητη η λήψη των κατάλληλων δασοκομικών μέτρων ενίσχυσης της ζωτικότητας των δένδρων και η διευθέτηση των υπολειμμάτων των υλοτομιών ή των νεκρών ατόμων καθώς προσελκύουν φλοιοφάγα έντομα.

• Κατά την αυτοψία στην ευρύτερη περιοχή της Λευκής Λίμνης Χρυσοσταλίτσας διαπιστώθηκε ότι οι φοίνικες του Θεόφραστου, αν και μέτριας ζωτικότητας, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα από το κόκκινο σκαθάρι των φοινίκων (Rhynchophorus ferrugineus) όπως αναμενόταν. Απαραίτητη κρίνεται όμως η διαρκής επιτήρηση.

• Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ελαφονησίου κατέστη προφανές ότι τα μνημειακά δέντρα Αρκεύθου θα πρέπει να προστατεύονται από τις ανθρωπογενείς επιδράσεις όπως η συμπίεση του εδάφους, οι κλαδεύσεις χοντρών κλάδων αλλά και οι φυτεύσεις πλησίον τους άλλων ειδών (π.χ αλμυρίκι).

Ενώ εντοπίστηκαν και φλοιφάγα έντομα σε ευπαθή δένδρα εξαιτίας των παραπάνω επιβαρύνσεων αλλά και της θέσης τους σε οριακό περιβάλλον ανάπτυξης (πολύ κοντά στη θάλασσα). Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η προστασία των σημαντικότερων δένδρων με την διαχείριση των επισκεπτών και υπολογισμός και τήρηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής.

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων παρακολουθεί τα παραπάνω και θα προβεί σε συνεργασία με κατά τόπους αυτοδιοικητικούς φορείς στις ανάλογες ενέργειες βελτίωσης και αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων της αρμοδιότητας της.

http://flashnews.grΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: