Σχετικά με τον νέο νόμο για τα δάση

vouli

Ερώτηση με αρ. πρωτ. 3792/ 14.11.2013 σχετικά με τον νέο νόμο για τα δάση κατέθεσαν οι βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων Γιάννης Δημαράς και Γαβριήλ Αβραμίδης. Οι βουλευτές απευθύνουν την ερώτησή τους στον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκειμένου να ενημερωθούν για μια σειρά ερωτημάτων.

ΘΕΜΑ: «Δασοκτόνος νόμος»

Κύριε Υπουργέ,
ο μόνος ορισμός του δάσους και της δασικής έκτασης σήμερα, βρίσκεται στην ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24 του Συντάγματος 1975/2001, η οποία επιλύει το θέμα οριστικά, με πλήρη δέσμευση και περιωπή συνταγματικού κανόνα και χωρίς επιφύλαξη νόμου. Ο ορισμός αυτός, που αξιοποιεί ποιοτικά και όχι ποσοτικά κριτήρια, δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τον κοινό νομοθέτη. Διατάξεις και εγκύκλιοι που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά με διαφορετικό τρόπο είναι συνεπώς αμφίβολης συνταγματικότητας.

Καλούμε, το ΥΠΕΚΑ να αποσύρει αμέσως το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει μια ουσιαστική και ευρεία διαβούλευση για την αντιμετώπιση όλων των κρίσιμων ζητημάτων που παραμένουν «ανοιχτά» και αμφιλεγόμενα με το παρόν «δασοκτόνο σχέδιο νόμου».

Ερωτάστε:

 1. Γιατί το ΥΠΕΚΑ δεν επιθυμεί ουσιαστική δημόσια συζήτηση και διαβούλευση για τα κεφαλαιώδη ζητήματα του σχεδίου νόμου, ενώ ο χρόνος διαβούλευσης που αφιερώνεται σε μια οποιαδήποτε απλή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι μεγαλύτερος;
 2. Ποια η συνολική έκταση της χώρας που αλλάζει καθεστώς και σε ποιες τοποθεσίες; Γιατί απουσιάζουν βασικά ενημερωτικά στοιχεία από το σχέδιο νόμου;
 3. Πιστεύετε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα; Μπορεί να τροποποιηθεί ο ορισμός που αξιοποιεί ποιοτικά και όχι ποσοτικά κριτήρια από τον κοινό νομοθέτη;
 4. Γιατί στο σχέδιο νόμου, όπου εισάγεται η νέα κατηγορία «Δημόσιες Γαίες», οι εκτάσεις αυτές δεν απολαμβάνουν ουσιαστικής προστασίας; Γιατί δεν κηρύσσονται αναδασωτέες;
 5. Συμφωνείτε ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχει κίνδυνος αποθράσυνσης των εμπρηστών; Μήπως με αυτό το σχέδιο νόμου τους «διευκολύνετε» και τους νομιμοποιείτε;
 6. Θα προστατεύονται πλέον οι εκτάσεις με οικολογική σημασία από τη δασική νομοθεσία, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή τους; Εάν ναι, με ποιο τρόπο θα προστατεύονται πλέον τα δάση και οι δασικές εκτάσεις από άλλες χρήσεις που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευμένες;
 7. Θεωρείτε ότι το νέο νομοσχέδιο δεν νομιμοποιεί σωρεία παράνομων επεμβάσεων και δραστηριοτήτων εντός δασών και δασικών εκτάσεων όπως λατομεία, κατασκευές για κεραίες, πομπούς, αναμεταδότες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ.λ.π;
 8. Πως σκοπεύετε να οργανώσετε τις αποδιοργανωμένες δασικές υπηρεσίες; Με ποιο καθεστώς θα κριθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις άρσης και ανάκλησης πράξεων κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέες;
 9. Ισχύει ότι με το νέο νομοσχέδιο καταργείται η υποχρεωτική παραπομπή στην πρωτοβάθμια επιτροπή της ανάκλησης των πράξεων αναδάσωσης με όλα τα εχέγγυα που παρείχε και αρκεί μια απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης;

Οι ερωτώντες βουλευτές
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ – Άμεση κατάθεση του νομοσχεδίου

Οι απαντήσεις του ΥΠΕΚΑ, στα παραπάνω ερωτήματα, δόθηκαν με το υπ’ αρ. πρωτ. 1514/21-11-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Δασών, που επισύναψε ο αναπληρωτής υπουργός, κ. Σταύρος Καλαφάτης, στην απάντηση του.

 1. Για τη σύνταξη του νομοσχεδίου ζητήθηκαν οι απόψεις από δημόσιες υπηρεσίες, περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, Μ.Κ.Ο. και διάφορους φορείς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και συστήθηκαν ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαν και εκπρόσωποι των Φορέων. Τα πορίσματα των εργασιών δόθηκαν στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία , μετά την εξέταση και επεξεργασία των εργασιών, σύνταξε το νομοσχέδιο. Στη συνέχεια δόθηκε για διαβούλευση και οι παρατηρήσεις που έγιναν στο στάδιο της διαβούλευσης ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο, το οποίο άμεσα θα κατατεθεί στη βουλή.
 2. Δεν αλλάζει το καθεστώς προστασίας σε καμία περιοχή, αντιθέτως αυξάνεται η προστασία των εκτάσεων με φρυγανώδη και χορτολιβαδική βλάστηση, οι οποίες διέπονται πλέον από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 3. Υιοθετούμε το συνταγματικό ορισμό του δάσους και έχουν απαλειφθεί διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, όπως το άρθρο 49 του Ν. 998/79 που προέβλεπε την οικιστική αξιοποίηση των δασών.
 4. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 998/79.
 5. Με το σχέδιο νόμου δεν νομιμοποιούνται και δεν διευκολύνονται οι εμπρηστές διότι ακόμη και αν καούν οι χορτολιβαδικές εκτάσεις προβλέπεται ότι διατηρούν το πρότερο χαρακτήρα τους και αποκαθίστανται. Με την υφιστάμενη νομοθεσία οι χορτολιβαδικές εκτάσεις δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (άρθρο 3 παρ. 6 β του Ν. 998/79), αντίθετα με το σχέδιο νόμου προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και σε περίπτωση πυρκαγιάς ορίζεται ότι διατηρούν το χαρακτήρα που είχαν πριν τη φωτιά και διαχειρίζονται και προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 6. Με το σχέδιο νόμου δεν καθορίζονται νέες επεμβάσεις, αλλά συγκεντρώθηκαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που βρίσκονται εγκατεσπαρμένες σε άλλους νόμους. Επιπλέον προβλέπεται η υποχρεωτική αναδάσωση ίσης έκτασης με αυτήν που επιτράπηκε η επέμβαση ακόμη και σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν υπήρχε δάσος. Επομένως δεν έχουμε μείωση της δασικής βλάστησης αλλά αντιθέτως επαύξηση αυτής με την αναδάσωση.
 7. Οι επεμβάσεις αυτές είναι επιτρεπτές με την υφιστάμενη νομοθεσία.
 8. Θα αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του γενικότερου δημόσιου τομέα. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις άρσης και ανάκλησης πράξεων κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέες υπάρχει σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου που ρυθμίζει το θέμα (άρθρο Μεταβατικές διατάξεις).
 9. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση που αφορά την ανάκληση και άρση των αναδασωτέων αποφάσεων από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προβλέφθηκε σε συμφωνία με τη γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία το εκδόν τη διοικητική πράξη όργανο είναι αρμόδιο και για την ανάκληση αυτής.

Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών

Γεώργιος Αμοργιανιώτης

Σχετικά αρχεία:

 1. Η αρ. πρωτ. 3792/14-11-2013 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη.
 2. Το με αρ. πρωτ. 1514/21-11-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Δασών/ΥΠΕΚΑ


ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: