ΓΕΩΤΕΕ: δελτίο τύπου για την ανάπλαση του Εθνικού Κήπου

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
για την ανάπλαση του Εθνικού Κήπου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην 12η/2-12-2013 συνεδρίασή του, εξετάζοντας το ζήτημα της ανάπλασης του Εθνικού Κήπου και τις σχετικές διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί μέχρι τώρα, επισημαίνει τα παρακάτω:

1) Ο Εθνικός Κήπος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία, μιας και αποτελεί ταυτόχρονα ιστορικό τόπο ιδιαίτερης σημασίας, σπάνιο μνημείο αρχιτεκτονικής τοπίου, χώρο ιδιαίτερου βοτανολογικού ενδιαφέροντος και τόπο ιδιαίτερης, χωροταξικά, βαρύτητας.

2) Η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Αθήνας, ξεκινώντας να αποτελεί χώρο ιδιαίτερης σημασίας από τον 6ο π.χ. αιώνα και συνεχίζοντας αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Φιλοξενεί φυτά, πολλά από τα οποία εισήχθηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1850, καταφέρνοντας να εγκλιματιστούν και να επιβιώσουν στο νέο τους περιβάλλον.

3)Η χωροταξική του θέση είναι κομβική: βρίσκεται στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας, στην καρδιά της εμπορικής, τουριστικής και διοικητικής της λειτουργίας, αποτελώντας ταυτόχρονα τουριστικό θέλγητρο και προορισμό. Σε μια πόλη που παρουσιάζει μεγάλο έλλειμμα χώρων πρασίνου, η περιβαλλοντική και βιοκλιματική αξία του Εθνικού Κήπου είναι ανεκτίμητη.

4) Τα κυριότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα έχουν να κάνουν με την αποψίλωση και τη συρρίκνωση των φυτικών μαζών του, τις γερασμένες υποδομές που διαθέτει και την έλλειψη μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού για τη διαχείριση και προστασία του. Στα προβλήματα αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι αυθαίρετες παρεμβάσεις στο χώρο του Κήπου, που προέρχονται μάλιστα από τη Βουλή των Ελλήνων.

5) Το σκεπτικό της διαχείρισής του θα πρέπει να διέπεται από μια ολοκληρωμένη φυτοτεχνική προσέγγιση, τεκμηριωμένη αρχιτεκτονική αρτιότητα και ορθολογικό διοικητικό και οικονομικό σχεδιασμό. Η συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Κήπου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, μιας και σ’ αυτές συμπεριλαμβάνεται ένα μοναδικό σύστημα άρδευσης, ένα ιδιαίτερο σύστημα απορροής του νερού, μια βοτανική συλλογή ιδιαίτερης αξίας και πολλά άλλα. Βασικός στόχος επίσης θα πρέπει να είναι η ανάδειξη των ευρημάτων αρχαιολογικού εναδιαφέροντος που υπάρχουν στο χώρο, καθώς και η επαναφορά στοιχείων που έχουν εξαφανιστεί ή αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο.

6) Ταυτόχρονα, η ανάπλαση θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα του Κήπου, την ανάδειξη του υφιστάμενου κηποτεχνικού του ρυθμού, τη συμμόρφωση με τον ευρύτερο σχεδιασμό του χώρου, τη διατήρηση και ανανέωση του φυτικού του υλικού και γενικά την προστασία όλων των στοιχείων εκείνων που του δίνουν ιδιαίτερη αισθητική αξία.

7) Η υλοποίηση όλων των παραπάνω, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα μας, θα πρέπει να γίνει με πλήρη διαφάνεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και με αξιοκρατική επιλογή της σχετικής μελέτης και του κατασκευαστή. Σε όλα αυτά, η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί κανόνα και υποχρέωση.

8) Είναι επιβεβλημένος ένας ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για το έργο, με στόχο την αξιοποίηση του εθνικού επιστημονικού δυναμικού και την αξιολόγηση και επιλογή των απαιτούμενων μελετών και έργων με διαφανή και αδιάβλητα κριτήρια και διεθνείς προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά, ομόφωνα, να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις που προβλέπει ο Νόμος και αφορούν στην προκήρυξη, σύνταξη και υλοποίηση των σχετικών μελετών.

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: