Τροποποίηση των ορίων του ΚAZ «Στύλου-Κατωχωρίου» ∆ήµου Χανίων

kunigi

Με την  υπ’ αριθμ. 104169/132/16.1.2014 απόφαση του ΥΠΕΚΑ τροποποιούνται τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής «Στύλου- Κατωχωρίου» περιοχής ∆ήµου Χανίων, εµβαδού 9.795 στρεµ., που ιδρύθηκε µε την αριθµ.173523/2536/1985 (φεκ.458 β΄) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και επανακαθορίσθηκε µε την αριθµ.4702/2002 (φεκ.1144 β΄) απόφαση του Γεν.Γραµµατέα Περ/ρειας Κρήτης, µειώνοντας την έκτασή του κατά 481 στρέµµατα. Το εµβαδόν του καταφυγίου άγριας ζωής είναι 9.314 στρέµµατα.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: