Επιχορήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ με 2,1 εκ. ευρώ για υλοποίηση πράξεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

opekepe

Με την αριθμ. 48/2653/9.1.2014 (ΦΕΚ Β’ 82) Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίνεται η επιχορήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 1828 με Κωδικούς Πράξεων 2013ΣΕ18280001, 2013ΣΕ 18280002, 2013ΣΕ 18280003), με χρηματικό ποσό ύψους 2.100.000,00 € για την υλοποίηση των Πράξεων «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης κωδικός Ο.Π.Σ. 452085, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου κωδικός Ο.Π.Σ. 4520856 και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου κωδικός Ο.Π.Σ. 452088 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007−2013» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων, αποτελεί το 100% της συνολικής δαπάνης, καλύπτεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με πιστώσεις του Π.Δ.Ε. και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: