Μανιάτης: Επιταχύνονται οι επενδύσεις και προστατεύεται το περιβάλλον

Ο καθορισμός των προδιαγραφών των αναγκαίων μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον νόμο 4014/2011, αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις στο αντίστοιχο κανονιστικό ευρωπαϊκό δίκαιο της ΕΕ, προβλέπονται πλέον με την υπογραφή υπουργικής απόφασης από τον υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη.

Μανιάτης: Επιταχύνονται οι επενδύσεις και προστατεύεται το περιβάλλον

«Για πρώτη φορά υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό, αποτελεσματικό και σύμφωνο με τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις, κείμενο προδιαγραφών των αναγκαίων μελετών που διευκολύνει την αδειοδότηση έργων και θα επιταχύνει την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδύσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα», δήλωσε σχετικά ο υπουργός ΠΕΚΑ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι βασικό στόχο αποτελεί «η συνεισφορά στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος».

Ειδικότερα, με την υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι προδιαγραφές της μελέτης για τον προκαταρκτικό προσδιορισμό περιβαλλοντικών απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.), της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), του φακέλου για τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), και του φακέλου για ανανέωση Α.Ε.Π.Ο.

Επιπλέον, καθορίζονται οι ειδικές απαιτήσεις προδιαγραφών των μελετών των έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές, καθώς και οι προδιαγραφές για το περιεχόμενο των σχεδίων διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων. Εξειδικεύονται επίσης, οι προδιαγραφές των αναγκαίων μελετών για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) έργων και δραστηριοτήτων που υλοποιούνται, εντός προστατευμένων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 ή εκτός αυτών, αλλά είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά τις περιοχές αυτές.

Ο κ. Μανιάτης τόνισε, ότι η εν λόγω διαρθρωτική μεταρρύθμιση «θα συμβάλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας με σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της». Όπως έγινε επίσης γνωστό, σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και η έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου (ΗΠΜ) με το οποίο θα ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά όλες οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά και η ενδυνάμωση του τρόπου διεξαγωγής των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται τέλος από το ΥΠΕΚΑ, οι προαναφερόμενες μελέτες εστιάζουν στην εκτίμηση και αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων που αναμένονται από την κατασκευή και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Α’ κατηγορίας, ενώ παράλληλα ενδυναμώνεται σημαντικά η ανάλυση των θετικών ή αρνητικών επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

ΕΘΝΟΣΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: